Licznik odwiedzin

864967
Twój IP: 18.206.15.215
: 2019-08-22 03:24:17

Konkursy dotacyjne 2016

W bieżącym roku nasze stowarzyszenie złożyło następujące oferty w konkursach dotacyjnych:

Ogłaszający: Prezydenta Miasta Starachowice
Data ogłoszenia: 08.12.2015 r.
Nazwa konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społeczne, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zleconych przez Gminę organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom w 2016 roku.
Nazwa projektu: „Burzliwe stulecie. Wędrówka przez najnowsze dzieje Starachowic - w 100. rocznicę odzyskania praw miejskich”
Przyznana kwota: 3000 zł

Ogłaszający: Zarząd Powiatu Starachowickiego
Data ogłoszenia: 22.12.2015 r.
Nazwa konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
Nazwa projektu: „Burzliwe stulecie. Wędrówka przez dzieje administracyjne powiatu
- w 101. rocznicę ulokowania starostwa w Starachowicach”
Przyznana kwota: 1000 zł

Ogłaszający: Muzeum Historii Polski
Data ogłoszenia: 07.01.2016 r.
Nazwa konkursu: VIII edycja ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”
Nazwa projektu: „Starachowice – zakład przemysłu zbrojeniowego”
Przyznana kwota: Towarzystwo nie otrzymało w tym konkursie dotacji. Komisja oceniająca przyznała nam 51,5 punktu, plasując nas na 373 miejscu na 1500. Dofinansowanych zostało 159 najwyżej ocenionych projektów.

Ogłaszający: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia: 14.01.2016 r.
Nazwa konkursu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku
Nazwa projektu: „Wędrówka przez dzieje administracyjne powiatu starachowickiego – w 101. rocznicę ulokowania starostwa w Starachowicach”
Przyznana kwota: 1000 zł

Ogłaszający: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia: 21.01.2016 r.
Nazwa konkursu: Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2016 roku
Nazwa projektu: „Dzieje Starachowic oczami świadka”
Przyznana kwota: 1000 zł

Ogłaszający: Minister Obrony Narodowej
Data ogłoszenia: 25.01.2016r r.
Nazwa konkursu: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (nr ew. 5/2016/OWzS)
Nazwa projektu: „Od Boforsów do Starów. Związki Starachowic z Wojskiem Polskim i z branżą zbrojeniową”

Ogłaszający: Tesco Polska
Data ogłoszenia: 23.03.2016r r.
Nazwa konkursu: Pierwsza edycja programu "Decydujesz, pomagamy"
Nazwa projektu: „Zegary koło Piątej Bramy”