Licznik odwiedzin

880685
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:54:23

Pytania z I etapu XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Poniżej prezentujemy pytania, z którymi zmierzyli się uczestnicy I etapu XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie.

Kategoria wiekowa "szkoły podstawowe i gimnazja":

1. Początki Starachowic (wówczas Wierzbnika) sięgają roku 1624. Jak się nazywał fundator miasta, ówczesny opat zakonu benedyktynów z klasztoru na Świętym Krzyżu?

Krystian Stanisław Mirzecki

Aleksander Rupkiewicz

Bogusław Radoszewski

Stanisław Sierakowski

2. Zachodnia część dzisiejszych Starachowic od czasów średniowiecza do końca XVIII stulecia należała do zakonu cystersów. Do którego klasztoru cysterskiego należały te grunty?

w Sulejowie

w Jędrzejowie

w Koprzywnicy

w Wąchocku

3. W XIX wieku w Wierzbniku osiedliło się wielu Żydów. Ta liczna mniejszość posiadała własną synagogę przy ulicy Niskiej oraz cmentarz. Przy jakiej ulicy znajduje się ten cmentarz?

Beskidzkiej

Bieszczadzkiej

Sudeckiej

Karpackiej

4. Zakłady Starachowickie przed I wojną światową wybudowały kolonię robotniczą nazwaną Kolonią Bugaj. Była ona wówczas zamieszkana przez:

pracowników Tartaku

pracowników Lasów Zakładów

robotników Zakładów Mechanicznych

górników kopalni rudy żelaza

5. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były głównym producentem sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Między innymi, w Starachowicach produkowano wówczas na licencji firmy Bofors armatę przeciwlotniczą wzór 36. Jaki kaliber ma ta armata?

37 mm

40 mm

75 mm

100 mm

6. Na początku lat 20. XX wieku Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych wybudowało w Starachowicach duży kompleks fabryczny, w którym wkrótce uruchomiono produkcję sprzętu artyleryjskiego. Jak nazwano tę fabrykę?

Zakłady Mechaniczne

Zakłady Górne

Zakłady Na Górach

Fabryka Broni

7. 8 lipca 1932 r. urodzony w Krzyżowej Woli (wieś, która w 1949 r. została włączona do Starachowic) dziewiętnastolatek wypłynął małym jachtem w rejs dookoła świata. Jak nazywał się ten żeglarz, który po siedmiu latach podróży jako pierwszy Polak opłynął świat pod żaglami?

Michał Nowak

Bolesław Papi

Antoni Heda

Władysław Wagner

8. Kto jest patronem Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach?

Henryk Sienkiewicz

Jan Piwnik

Szare Szeregi

Mikołaj Kopernik

9. Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star” wśród mieszkańców Starachowic popularnie nazywana była „Felkiem”. Skąd wzięło się to określenie?

od imienia pierwszego dyrektora fabryki

od imienia patrona fabryki

od skrótu oznaczającego silniki Star

od popularnej nazwy ciężarówek marki Star

10. Samochody ciężarowe Star produkowano również w wersjach z napędem na wszystkie koła, głównie na potrzeby wojska. Dwie takie ciężarówki wzięły udział w 1988 r. w rajdzie uznawanym za najtrudniejszy – Rajdzie Paryż-Dakar. Jaki to był model Stara?

Star 66

Star 266

Star 660

Star 1466

11. Jak nazywa się galeria handlowa, którą w 2012 r. otwarto przy ulicy Kościelnej na osiedlu Wierzbnik?

Wierzbnik

Skałka

Kamienna

Galardia

12. Która z wymienionych poniżej budowli na osiedlu Wierzbnik jest wpisana do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego?

kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

cmentarz przy ulicy Iłżeckiej

kamienica Laskowskich przy placu Rynek

budynek dworca kolejowego

13. W 2010 r. została otwarta w Starachowicach Kryta Pływalnia. Przy jakiej ulicy się ona znajduje?

przy Śląskiej

przy Radomskiej

przy Zachodniej

przy Szkolnej

14. W maju 2004 r. przywrócono w Starachowicach przewozy pasażerskie Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Dokąd dojeżdża pociąg ze Starachowic?

do Iłży

do Marcul

do Lipia

do Lubieni

15. Jaką nazwę nosi organ wykonawczy w gminie Wąchock?

sołtys

wójt

prezydent

burmistrz

16. Która szkoła w Starachowicach jest w trakcie budowy własnej hali sportowej?

III Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 6

I Liceum Ogólnokształcące

17. W latach 1958-1961, na terenie po dawnej kopalni rudy żelaza „Herkules”, zbudowano park miejski w Starachowicach. Czyje imię nosi ten park?

Henryka Sienkiewicza

Stefana Żeromskiego

Bolesława Prusa

Jana Pazdura

18. W 1997 r. w Starachowicach została ustanowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”. Na jej terenie kilkudziesięciu inwestorów zatrudnia obecnie około 2000 pracowników. Który z niżej wymienionych zakładów przemysłowych prowadzi działalność na terenie starachowickiej strefy?

Odlewnie Polskie S.A.

MAN Bus Sp. z o.o.

Grupa ANIMEX S.A.

P.P.H.U. PERFOPOL Sp. z o.o.

19. Przez centrum Starachowic przebiega odsłonięcie geologiczne, które kiedyś było brzegiem morskim, zwane popularnie „Skałkami”. Ściana skalna ma wysokość od 4 do 8 metrów, a jaką ma długość?

200 metrów

300 metrów

400 metrów

500 metrów

20. Przez Starachowice przepływa rzeka Kamienna, która w przeszłości odegrała dużą rolę w rozwoju miasta. Jakiej rzeki jest ona dopływem?

Nidy

Świśliny

Iłżanki

Wisły

 Temat pracy pisemnej (jeden do wyboru):

 1. Co – Twoim zdaniem – w przeszłości wpływało na rozwój Starachowic?

2. Jak sobie wyobrażasz park rozrywki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w Starachowicach?

3. Jakie atrakcje przyrodnicze Starachowic i powiatu starachowickiego poznałeś do tej pory?

 

Kategoria wiekowa "szkoły ponadgimnazjalne":

1. W Wierzbniku dawniej funkcjonowały dwa place targowe. Jeden z nich to plac Rynek,
a przy jakiej ulicy funkcjonował drugi?

przy Spółdzielczej

przy Targowej

przy Iłżeckiej

przy Kościelnej

2. Przy ulicy Spółdzielczej na osiedlu Wierzbnik znajduje się krzyż przydrożny z 1890 r. Kto jest jego fundatorem, o czym informuje stosowny napis na postumencie?

fabrykanci wierzbniccy

fabrykanci starachowiccy

fabrykanci michałowscy

spółdzielcy wierzbniccy

3. 1 kwietnia 1939 r. osada Starachowice zostało włączona do miasta Wierzbnik. Jak nazywał się ówczesny burmistrz Wierzbnika, który przyczynił się do połączenia?

Władysław Miernik

Antoni Góralczyk

Antoni Laskowski

Władysław Sokół

4. Przez Starachowice przepływa rzeka Kamienna, która odegrała dużą rolę w rozwoju miasta. Czasem była też - niestety - przyczyną problemów. W którym roku miała miejsce wielka powódź, w wyniku której uległy zniszczeniu należące do Zakładów Starachowickich zakłady w Michałowie?

1848

1875

1903

1905

5. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były jednym z największych producentów broni i amunicji w Polsce. Jaka nazwę nosiła spółka akcyjna, która była właścicielem Zakładów?

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczo-Hutniczych

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych

Starachowickie Zakłady Górnicze

Starachowickie Zakłady Górniczo-Hutnicze

6. W latach 30. XX w. Zakłady Starachowickie rozpoczęły budowę koloni robotniczej nazwanej na cześć Czesława Klarnera - „Klarnerowem”. Ówczesna kolonia stanowi dziś zabudowę ulicy Partyzantów na osiedlu „Las”. Kim był patron tej kolonii?

Prezesem Zarządu Zakładów Starachowickich

Prezesem Rady Nadzorczej Zakładów Starachowickich

Dyrektorem Zakładów Mechanicznych

Naczelnym Dyrektorem Zakładów Starachowickich

7. W latach 1939-1945 Starachowice znajdowały się pod okupacją niemiecką. Jaki kryptonim nosiły konspiracyjne struktury Armii Krajowej w Starachowicach?

Jodła

Wola

Baszta

Dolina

8. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były głównym producentem sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Produkowano tu – między innymi – skonstruowaną przez starachowickich inżynierów armatę przeciwlotniczą wzór 36. Jaki kaliber ma ta armata?

37 mm

40 mm

75 mm

100 mm

9. Po II wojnie światowej w Zakładach Starachowickich zmieniono profil produkcji ze zbrojeniowego na samochodowy. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach przez blisko 50 lat istnienia wyprodukowała kilkaset tysięcy ciężarówek marki Star. Ile ich wyprodukowano?

631000

531000

431000

331000

10. Oprócz Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach istniał jeszcze jeden duży zakład, który był jednym z trzech największych pod względem wielkości produkcji zakładów w kraju w swojej branży. Jak się nazywał?

Zakład Topienia Bazaltu

Kopalnia Rudy Żelaza „Majówka IV”

Zakłady Mięsne „CONSTAR”

Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

11. W 2014 r. prywatny inwestor planuje wybudowanie w Starachowicach centrum handlowego na tak zwanych Łąkach. Jaką nazwę ma ono nosić?

Wierzbnik

Na Łąkach

Starachowice

Galardia

12. Starachowice mają silne tradycje sportowe, sięgające okresu międzywojennego. Wielu sportowców urodzonych w Starachowicach reprezentowało nasz kraj na zawodach międzynarodowych, ale tylko jeden brał udział w igrzyskach olimpijskich. Jak nazywa się ten sportowiec, urodzony w Starachowicach?

Jan Król

Arkadiusz Lipa

Wojciech Karkusiewicz

Edward Pietrasiński

13. Akty prawa miejscowego stanowiące przepisy dotyczące np. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwala organ uchwałodawczy samorządu lokalnego. Jaka nosi on nazwę w Gminie Starachowice?

Rada Powiatu Starachowickiego

Rada Miejska w Starachowicach

Rada Miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice

14. W 2010 r. zostało zamknięte targowisko miejskie w centrum Starachowic nazywane popularnie „Manhattanem”. Jaką nazwę nosi obiekt, który dla kupców z „Manhattanu” wybudowała Gmina?

Targowisko Miejskie „Skałka”

Hala Targowa Skałka

Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”

Galeria Handlowa Skałka

15. Kto jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów w Starachowicach?

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Powiat Starachowicki

Gmina Starachowice

Województwo Świętokrzyskie

16. Które z niżej wymienionych gmin wchodzą w skład powiatu starachowickiego?

Brody, Wąchock, Starachowice, Mirzec i Waśniów

Pawłów, Wąchock, Iłża, Mirzec i Starachowice

Wąchock, Starachowice, Brody, Mirzec i Bodzentyn

Starachowice, Wąchock, Brody, Mirzec i Pawłów

17. Jak nazywa się wybitny starachowicki regionalista, autor kilkunastu publikacji książkowych, a także kilkuset felietonów o dziejach Starachowic i regionu, opublikowanych w Tygodniku Starachowickim?

Stefan Pastuszka

Aleksander Pawelec

Adam Bednarczyk

Kazimierz Winiarczyk

18. Jedne z najstarszych drzew w Starachowicach to trzy dęby szypułkowe liczące sobie około 200 lat. W którym miejscu stoją te dęby?

przy ulicy Władysława Borkowskiego

przy alei Armii Krajowej

przy ulicy Lenartowskiej

przy ulicy Tadeusza Krywki

19. W celu ochrony przeciwpowodziowej w 2005 r. uruchomiono zbiornik retencyjny na rzece Świślinie w gminie Pawłów. Jaką nazwę nosi ten zbiornik?

Chańcza

Piachy

Wióry

Brody

20. Starachowice otaczają od północy i południa lasy. Znajdują się one w administracji Nadleśnictwa Starachowice Lasów Państwowych. Przy jakiej ulicy znajduje się w naszym mieście siedziba tej instytucji?

przy Leśnej

przy Tadeusza Krywki

przy Radomskiej

przy Ostrowieckiej

Temat pracy pisemnej (jeden do wyboru):

1. W przyszłym roku Starachowice będą obchodzić 390. rocznicę nadania praw miejskich Wierzbnikowi. Zbiegnie się to z oddaniem do użytku zrewitalizowanej przestrzeni publicznej najstarszej części miasta, to jest placu Rynek z okolicznymi uliczkami na osiedlu Wierzbnik. Opisz znane Ci wydarzenia historyczne związane z wierzbnickim Rynkiem.

2. Dolina rzeki Kamiennej od czasów starożytnych wykorzystywana była jako obszar wydobycia i przetwarzania rudy żelaza. Opisz znane Ci miejsca związane z historią górnictwa i hutnictwa w Starachowicach lub w powiecie starachowickim.

3. Opisz przyrodnicze i widokowe walory Starachowic i powiatu starachowickiego.

 

Autorem w/w pytań testowych jest Adam Brzeziński, autorem tematów prac pisemnych są: Jadwiga Cwalina-Krajewska, Witold Serek i Adam Brzeziński.

Adam Brzeziński