Licznik odwiedzin

880706
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:56:11

Pytania finałowe XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Poniżej prezentujemy zestawy pytań, z którymi przyszło się zmierzyć uczestnikom finału XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach.

 

Kategoria wiekowa „szkoły podstawowe i gimnazjalne”:

Zestaw I

1. Wymień co najmniej 4 nazwy ulic w Starachowicach, które nawiązują do metalurgicznych tradycji naszego miasta.

2. Kim był Antoni Heda, patron jednego ze starachowickich rond?

3. Wymień nazwiska co najmniej 3 opatów zakonu benedyktynów z klasztoru na Świętym Krzyżu, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Wierzbnika.

4. Wymień nazwy co najmniej 5 państw, do których były eksportowane samochody ciężarowe „Star”.

 

Zestaw II

1. Wymień nazwy ulic w Starachowicach, które nawiązują do górniczych tradycji naszego miasta.

2. Wymień miasta istniejące na terenie powiatu starachowickiego.

3.Wymień co najmniej 3 patronów szkół gimnazjalnych w Starachowicach.

4. Wymień nazwy co najmniej 5 osiedli w Starachowicach.

 

Zestaw III

1. Wymień co najmniej 6 nazw ulic w Starachowicach, które nawiązują do powstania styczniowego.

2. Wymień nazwy co najmniej 5 modeli samochodów ciężarowych „Star”.

3. Wymień co najmniej 3 nazwy kopalń rudy żelaza, które kiedyś istniały na terenie obecnych Starachowic.

4. Wymień nazwy 6 ulic, które łączą się z placem Rynek na osiedlu „Wierzbnik”.

 

Zestaw IV

1. Wymień nazwy ulic w Starachowicach, które nawiązują do kierunków geograficznych.

2. Wymień nazwy co najmniej 5 miejscowości w Gminie Mirzec.

3. Kim był Stanisław Staszic, patron jednej ze starachowickich ulic?

4. Wymień nazwy 4 placówek kultury na terenie Starachowic.

 

Zestaw V

1. Wymień co najmniej 4 nazwy ulic w Starachowicach, które powstały od nazw miejscowości.

2. Wymień nazwy co najmniej 3 miejscowości w Gminie Wąchock.

3. Wymień co najmniej 4 patronów szkół podstawowych w Starachowicach.

4. Wymień nazwy co najmniej pięciu zbiorników wodnych na terenie powiatu starachowickiego.

 

Zestaw VI

1. Wymień co najmniej 5 nazw ulic w Starachowicach, których patronami są pisarze.

2. Wymień nazwy co najmniej 5 miejscowości w Gminie Pawłów.

3. Kim był Władysław Borkowski, patron jednej ze starachowickich ulic?

4. Wymień nazwy co najmniej 5 obiektów na terenie Starachowic wpisanych do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.

 

Kategoria wiekowa „szkoły ponadgimnazjalne”:

Zestaw I

1. Wymień co najmniej 10 nazw ulic w Starachowicach, które nawiązują do II wojny światowej.

2. Kim był inż. Władysław Rogowski, patron jednej ze starachowickich ulic?

3. Skąd pochodzi nazwa osiedla „Orłowo”?

4. Wymień nazwiska co najmniej 4 postaci, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju przemysłowego Starachowic w XIX w.

 

Zestaw II

1. Wymień co najmniej 4 nazwy ulic w Starachowicach, które nawiązują do powstania listopadowego.

2. Kim był Józef Krzos, patron jednej ze starachowickich ulic?

3. Wymień co najmniej 3 patronów szkół ponad gimnazjalnych w Starachowicach.

4. Wymień co najmniej pięć miejsc w Starachowicach, gdzie rosną dęby uznane za pomniki przyrody ożywionej.

 

Zestaw III

1. Wymień nazwy ulic w Starachowicach, których patronami są kompozytorzy.

2. Kim był Fryderyk Lempe, patron jednej ze starachowickich ulic?

3. Wymień nazwy co najmniej 5 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach.

4. Wymień nazwy co najmniej 5 rezerwatów przyrody na terenie powiatu starachowickiego.

 

Zestaw IV

1. Wymień co najmniej 3 nazwy ulic w Starachowicach, których już nie ma.

2. Kim był Jerzy Szydłowski, patron jednej ze starachowickich ulic?

3. Wymień nazwy co najmniej 5 miejscowości w Gminie Brody.

4. Wymień co najmniej 3 istniejące współcześnie budynki, które zostały wybudowane w okresie międzywojennym przez Zakłady Starachowickie.

 

Zestaw V

1. Wymień co najmniej 3 nazwy, jakie w przeszłości nosiła obecna ulica Marszałka Piłsudskiego.

2. Kim był Władysław Wagner, kandydat na patrona jednego ze starachowickich rond?

3. Wymień nazwy co najmniej 3 szczytów górskich w Górach Świętokrzyskich.

4. Wymień kaliber co najmniej 4 dział produkowanych w okresie międzywojennym w Zakładach Starachowickich.

 

Autorem w/w pytań jest Adam Brzeziński.

Adam Brzeziński