Licznik odwiedzin

880682
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:53:46

Działalność Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Starachowic w okresie od marca do września 2013 roku

 

Koleżanki i koledzy,

w okresie ostatnich sześciu miesięcy, to jest od chwili wyboru nowego Zarządu, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic prowadziło działalność zgodną z celami statutowymi Towarzystwa, z których za najważniejsze należy uznać organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, szczególnie w zakresie pielęgnowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego Starachowic i regionu oraz propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Starachowic i regionu. Wśród działań, które zostały zorganizowane należy wymienić między innymi:

XXIX. Turniej Wiedzy o Starachowicach i regionie

XXIX. Turniej Wiedzy o Starachowicach i regionie, podobnie jak w latach poprzednich, skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta i powiatu. Tegoroczna edycja Turnieju w sposób szczególny poświęcona została 390. rocznicy lokacji miasta w związku z ogłoszeniem przez Gminę Starachowice roku 2013 „Rokiem Wierzbnika”. Turniej odbył się w dwóch etapach. Pierwszy w dniu 10 maja, zaś drugi – finałowy – 24 maja. W turnieju wzięło udział 32 uczniów. Dzięki hojności sponsorów, finaliści otrzymali cenne nagrody. Turniej został opisany w postaci dużego artykułu w lokalnym tygodniku.

Prelekcje dla młodzieży

W ramach miejskich obchodów Święta Flagi 30 kwietnia Towarzystwo przeprowadziło prelekcję dla młodzieży szkolnej w siedzibie Fundacji-Agencja Rozwoju Regionalnego. Około 70 dziesięciu uczniów wysłuchało prelekcji pod tytułem „Rzeczpospolita i jej symbole”. Władze samorządowe reprezentowała Zastępca Prezydenta Miasta, pani Małgorzata Szlęzak.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 5 września Towarzystwo przeprowadziło prelekcję dla młodzieży szkolnej w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Około 30 uczniów wysłuchało prelekcji na temat starachowickich obiektów użyteczności publicznej o przedwojennym rodowodzie.

Działalność wydawnicza

W czerwcu została wydana książka dla dzieci autorstwa koleżanki Alicji Zanijat pod tytułem „Pory roku pełne uroku” w nakładzie 200 egzemplarzy. Bohaterki książki – pory roku – opisane zostały przez autorkę prostym i zrozumiałym językiem poetyckim i wzbogacone pracami plastycznymi uczniów klas drugich, trzecich, czwartych i piątych Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach.

Numer ISBN

Towarzystwo wystąpiło do Biblioteki Narodowej o nadanie numeru ISBN dla Towarzystwa jako wydawcy i wkrótce go otrzymał wraz z niepowtarzalnymi 13-cyfrowymi identyfikatorami dla stu następnych publikacji Towarzystwa.

Wieczory Starachowickie

W środę 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Wieczór Starachowicki poświęcony promocji książki dla dzieci autorstwa naszej koleżanki Alicji Zanijat. Wzięło w nim udział około 200 uczestników, głównie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Władze samorządowe reprezentowała Zastępca Prezydenta Miasta, pani Małgorzata Szlęzak. Cały nakład książki został sprzedany a dochód przekazano szkole.

Nazwy rond

W kwietniu przedstawiciel Towarzystwa został zaproszony przez Urząd Miejski do prac w komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu dla mieszkańców, który miał wyłonić patronów dwóch starachowickich rond. Towarzystwo zaproponowało na patronów żeglarza Władysława Wagnera oraz górnika Władysława Piskora. Niestety, żaden z nich nie wygrał, choć najbliżej był Władysław Wagner, który w głosowaniu mieszkańców zajął drugie miejsce.

Prośba do PTTK

W związku z doniesieniami medialnymi o wystawieniu na sprzedaż zabytkowego budynku, będącego siedzibą Muzeum Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarząd i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, zaniepokojeni o los Muzeum i jego zbiory, poprosiły o informację, czy i w jaki sposób mogą służyć pomocą w tej sprawie.

Współpraca z LOK

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Starachowic nawiązał współpracę z Ligą Obrony Kraju. Odbyło się wspólne spotkanie Zarządów obu organizacji, w którym uczestniczył zastępca prezydenta miasta, Sylwester Kwiecień. Ustalono obszary, w których możemy współpracować, to jest działania na rzecz powrotu do zaniechanej a wartej kontynuacji tradycji wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla naszego miasta medalem „Zasłużony dla Starachowic”, a także opracowania i udostępnienia kolekcji fotografii ś.p. inż. Stanisława Walkiewicza.

Sprawy organizacyjne

Towarzystwo przystąpiło do projektu pod nazwą „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc. W ramach projektu Towarzystwo korzysta z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych. Członkowie Towarzystwa wzięli udział w trzech szkoleniach: z zakresu budowy budżetu, pozyskiwania środków dla stowarzyszenia oraz Public Relations w działalności organizacji pozarządowych.

Członkowie trzyosobowej komisji wyłonionej ze składu Zarządu Towarzystwa opracowali projekt nowego statutu stowarzyszenia. Opracowany został projekt zakresu czynności dla członków Zarządu. Wiadomości z życia i działalności Towarzystwa były na bieżąco publikowane na stronie internetowej stowarzyszenia: www.tps.starachowice.pl. Towarzystwo pozyskało sześcioro nowych członków oraz grono sympatyków. Zmarł długoletni członek Towarzystwa i Zarządu, kolega Stanisław Walkiewicz.

Reprezentowanie Towarzystwa

Delegacje Towarzystwa brały udział w miejskich obchodach świąt państwowych i lokalnych, pogrzebach oraz jubileuszach zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji.

 PLANY

Wycieczka po SSE

Serdecznie zapraszam członków Towarzystwa na zwiedzanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz zakładu produkcyjnego koncernu MAN w Starachowicach. Wycieczka odbędzie się w sobotę 4 października w godzinach przedpołudniowych. O godzinie spotkania zostaną Państwo powiadomieni odrębnie.

Wieczory Starachowickie

W ramach współpracy z LOK-iem planujemy zorganizowanie Wieczoru Starachowickiego poświęconego żyjącym odznaczonym medalem „Zasłużony dla Starachowic”. Kolejny Wieczór poświęcony zostanie spotkaniu z kolegą Kamilem Zachertem, archeologiem pracującym w Egipcie.

Działalność wydawnicza

W nawiązaniu do 390. rocznicy lokacji naszego miasta, przypadającej w styczniu 2014 roku, planujemy pod koniec roku opublikowanie specjalnego numeru z cyklu „Zeszyty Starachowickie”. Będzie on w całości poświęcony przeszłości i teraźniejszości osiedla Wierzbnik – najstarszej części Starachowic.

Również w nawiązaniu do 390. rocznicy lokacji naszego miasta planujemy pod koniec roku opublikowanie „Zeszytu Starachowickiego” poświęconego zakładom przemysłowym polskim i żydowskim w Wierzbniku w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Adam Brzeziński

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Starachowic

Starachowice, 13 września 2013 roku