Licznik odwiedzin

880717
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:57:03

XXX Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie


Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy prac konkursowych Uczestników Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie. Wystawę można będzie obejrzeć od 7 maja do 9 czerwca 2014 roku w GALERII KAMIENNA przy ulicy Kościelnej 7. Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. Celem Turnieju jest budzenie zainteresowania historią i teraźniejszością miasta i regionu, postaciami osób zasłużonych dla naszej społeczności oraz lokalnym środowiskiem geograficzno-przyrodniczym. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Gminę Starachowice „Roku Wierzbnika” tegoroczne zagadnienia tematyczne dotyczyły w szczególności Wierzbnika.

Konkurs został zorganizowany już po raz 30. Wzięło w nim udział 51 Uczestników, reprezentujących następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Kochanowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Obrońców Westerplatte

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Szarych Szeregów

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. mjr Jana Piwnika „Ponurego”

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego

Gimnazjum nr 1 im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”

Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Turniej rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych: „szkoły podstawowe i gimnazja” oraz „szkoły ponadgimnazjalne”. Zadaniem Uczestników w pierwszym etapie było opracowanie pracy na jeden z pięciu wskazanych do wyboru tematów:

Szkoła moich rodziców. Jak ją zapamiętali?

Czwórka” i „Piątka” – historia wierzbnickich szkół napisana fotografią

Historia mojej rodziny napisana fotografią

Ja, mój dom, moja ulica, moje życie

Środowisko geograficzno-przyrodnicze mojej miejscowości

Prace Uczestników pierwszego etapu zostały ocenione przez pięcioosobowe Jury powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzili: Kinga Kozłowska, Agnieszka Malinowska, Wiesława Stachuczy, Adam Cieślik i Bronisław Paluch.

Zadaniem Uczestników Turnieju w drugim etapie było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań (poniżej prezentujemy wybrane pytania). W skład Jury wchodzili: Maria Kupiecka, Agnieszka Malinowska, Wiesława Paluch, Franciszek Dobrucki i Witold Serek.

Środki finansowe na organizację Turnieju i nagrody pochodzą ze środków własnych Towarzystwa, od Darczyńców Turnieju oraz z dotacji przyznanej Organizatorowi przez Gminę Starachowice na realizację zadania publicznego pod nazwą „Odkrywamy historię miasta – XXX Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie”. Darczyńcy Turnieju to:

Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze STARPOL E. Płusa i I. Płusa Sp. J.

Cerrad Sp. z o. o.

TARCOPOL Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

P.P.H.U. KROBEL

VITA Centrum Zdrowia

Hurtownia Elektrotechniczna euroKABEL

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Wanacja”

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Adam Brzeziński

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic

1. Test dla szkół podstawowych i gimnazjów

2. Test dla szkół ponadgimnazjalnych.