Licznik odwiedzin

880714
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:56:48

Kwesta na odnowienie starych nagrobków

Na starachowickich cmentarzach jest wiele pięknych grobów i pomników, na których czas odcisnął piętno, a nie mających już opiekunów. Nagrobki mieszkańców szczególnie zasłużonych dla Starachowic oraz wyróżniające się architektonicznym wyglądem, poddawane są odnowieniu przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. W tym roku wyremontowano dwa nagrobki: burmistrza miasta Stanisława Nowaka oraz górnika Franciszka Noconia. 1 listopada Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zorganizowało po raz drugi na starachowickich cmentarzach ogólnomiejską zbiórkę publiczną na odnowienie zabytkowych nagrobków. Wolontariusze kwestowali na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Zgodnej, cmentarza komunalnego przy ulicy Polnej, cmentarza parafialnego przy ulicy Iłżeckiej oraz cmentarza parafialnego i komunalnego na Bugaju. Towarzystwo zaproponowało wspólne kwestowanie osobom, które znane są z zaangażowania w pracę na rzecz naszego miasta: samorządowcom, radnym, społecznikom, animatorom kultury i przedsiębiorcom. Na nasz apel odpowiedziało 60 Wolontariuszy, na czele z prezydentem miasta Markiem Materkiem, starostą starachowickim Dariuszem Dąbrowskim, wiceprezydentem miasta Jerzym Miśkiewiczem, wicestarostą starachowickim Agatą Wojtyszek i członkiem zarządu powiatu Lidią Dziurą. Kwestowali również byli włodarze: prezydent Zenon Krzeszowski i wiceprezydent Edward Imiela. Wśród Wolontariuszy było kilkunastu radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu (wymieniam w kolejności alfabetycznej): radna Aldona Adamczyk, radny Tomasz Andrzejewski, radny Cezary Berak, radny Paweł Kępa, radny Mariusz Konarski, radny Sylwester Kwiecień, radny Bronisław Paluch, radny Krzysztof Różycki, radny Andrzej Sendecki, radny Marcin Sowula, radny Robert Sowula, radny Mariusz Zaborski i radna Marta Zięba. Kwestowało trzech dyrektorów szkół: dyrektor Mirosław Gęborek, dyrektor Dorota Próchnicka i dyrektor Sławomir Rymarczyk. Ze świata biznesu kwestowali: prezes Ryszard Nosowicz, prezes Marcin Pocheć, prezes Cezary Tkaczyk oraz przedsiębiorcy Andrzej Wiśniewski i Zbigniew Kuźdub. Spośród działaczy spółdzielczych kwestowali: wiceprezes Bogdan Skowroński i przewodnicząca rady nadzorczej Justyna Zaczyńska. Ze świata mediów kwestowali redaktor Monika Nosowicz-Kaczorowska i redaktor Marek Oziomek. Z instytucji kultury kwestowali: dyrektor Tomasz Kordeusz i kierownik Beata Wiśniewska. Dużą część Wolontariuszy stanowili społecznicy, prezesi i działacze starachowickich organizacji pozarządowych: Robert Adamczyk, Marcin Bednarczyk, Krzysztof Berent, Adam Brzeziński, Adam Cieślik, Adam Bogusław Cygan, Rafał Dobrowolski, Liliana Jabłko, Jeremi Kiełek, Mirosław Kiełek, Bronisława Kowalska, Józef Kowalski, Witold Kowalski, Ryszard Ludwiński, Joanna Matysek, Anna Misztal, Maciej Myszka, Elżbieta Nowak, Jarosław Olbracht, Wiesława Paluch, Halina Sidor, Tomasz Sokół i Jarosław Warszawa. Kwestowały też uczennice Szkolnego Przyjaciół Starachowic przy Gimnazjum nr 2: Alicja Oczkowska, Urszula Oczkowska i Marzena Rybak wraz z opiekunką koła, Moniką Słowak-Brzezińską. Przy organizacji kwesty pracowali ponadto: Franciszek Dobrucki, Agnieszka Malinowska, Michał Mazur, Karol Tokaj i Jolanta Wiśniewska. Pracami organizacyjnymi kierowała Maria Kupiecka. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu Wolontariuszy kwesty i hojności mieszkańców udało się zebrać kwotę 9.284,19zł. Z tych środków w 2016 roku zostanie odnowiony nagrobek powstańca styczniowego Józefa Szaybo na cmentarzu przy ulicy Iłżeckiej (jego sylwetkę przybliżyłem w ostatnim numerze „Gazety Starachowickiej”). W najbliższym czasie zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz opis nagrobka. Następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w otwartym konkursie ofert. Prace renowacyjne rozpoczęte zostaną zaś wiosną przyszłego roku.

Adam Brzeziński