AKTUALNOŚCI

Licznik odwiedzin

890843
Twój IP: 3.94.202.88
: 2019-10-15 14:20:40

Konferencja naukowa o historii Centralnego Okręgu Przemysłowego

19 VI odbyła się w Starachowicach konferencja naukowa poświęcona 80. rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, Urząd Miejski w Starachowicach i Archiwum Państwowe w Kielcach zorganizowały konferencję naukową pod nazwą „Miasto, ludzie, fabryka. Starachowice w założeniach Centralnego Okręgu Przemysłowego”.
Inspiracją do organizacji konferencji jest 80. rocznica podjęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ miało utworzenie COP-u na rozwój i kształt Starachowic, i jaka jest świadomość tych wpływów u współczesnych starachowiczanach.

Wygłoszono następujące referaty:

Aktualność doświadczeń budowy COP-u, w tym rozbudowy Starachowic” - prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

Reminiscencje wielkiego modernizmu w architekturze Starachowic” - dr hab. inż. arch. Marcin Furtak

Budowaliśmy COP. Rola Zakładów Starachowickich w rozbudowie przemysłu obronnego w latach 1937-1939” - mgr Paweł Kołodziejski

Wokół industrializacji. Budownictwo mieszkaniowe w Starachowicach w latach 30. XX w.” - mgr Krzysztof Myśliński

Starachowice a założenia Regionalnego Planu Zabudowy Okręgu Radomsko-Kieleckiego przed II wojną światową” - dr Jan Główka

Instytucje wojskowe w Starachowicach w okresie działalności COP-u” - dr Tadeusz Banaszek

Komunikacja w powiecie iłżeckim w latach COP-u oraz jej uzupełnienia i przeobrażenia po II wojnie światowej” - mgr Jarosław Iwoła

Organizatorzy konferencji chcieli zainspirować naukowców do badań na dziejami naszego miasta, spopularyzować wśród mieszkańców wiedzę o naszej tożsamości, a także w „dobrych praktykach” wypracowanych przez naszych przodków szukać inspiracji dla wizji i zamierzeń rozwoju miasta.
Dlatego referaty, które wygłosili prelegenci zostaną wydane drukiem w formie książki, która trafi - między innymi - do każdej starachowickiej biblioteki publicznej i szkolnej, by służyć starachowiczanom.

 Dziękuję za zaangażowanie członkom Zarządu stowarzyszenia, a szczególnie (w kolejności alfabetycznej): Marysi Kupieckiej, Michałowi Mazurowi, Wiesławie Paluch, Karolowi Tokajowi, Ryszardowi Wróblowi i innym.