Licznik odwiedzin

890793
Twój IP: 3.94.202.88
: 2019-10-15 13:57:10

Biogram Juliana Rossy

Najnowsze publikacje

Publikacje są do nabycia w Księgarni "Graf" przy placu Rynek 41, lub w siedzibie stowarzyszenia, tel. 668-040-298

Książka o starachowickim Bugaju

Wiosną 2013 roku Towarzystwo Przyjaciół Starachowic wydało książkę poświęconą jednej ze dawnych starachowickich kolonii – Bugajowi. Jej autorem jest wiceprezes Zarządu Towarzystwa – kolega Witold Serek.

kol. Adam Brzeziński

 Od Autora

Bugaj – według wydanego w 1861 roku w Wilnie Słownika Języka Polskiego – to kiedyś wyraz złożony ze słów Bóg i gaj. To miejsce święte. Z czasem zaczęto go używać już tylko na określenie gaju, miejsca zalesionego. I wszystko wskazuje, że od tego wziął swój początek nasz starachowicki Bugaj.

Nazwa zaczęła być używana na co dzień, gdy w początkach ubiegłego stulecia w północnej, zalesionej części Starachowic, w pobliżu drogi prowadzącej do Tychowa, Władysław Piskor, budowniczy kopalni rud żelaza, założył także osiedle zamieszkane przez rodziny górnicze. Odtąd słowa – Bugaj i Osiedle – zostały ze sobą zespolone.

Postanowiłem napisać na temat Bugaju nie tylko ze względu na jego interesującą historię, ale uczuciowy stosunek do tej dzielnicy naszego miasta. Tu bowiem, w jednym domu – baraku przyszedłem na świat. Tu także mieszkał mój ojciec i dziadek – górnik.

Toteż w niniejszej publikacji, składającej z kilkunastu rozdziałów, na pierwszych miejscach eksponuję sprawy górnictwa i górników. Przytaczam rzeczy zapamiętane oraz wspomnienia innych osób, tych, którzy w codziennym trudzie starali się zapewnić dostawy surowca do wielkiego pieca.

W następnych częściach piszę o niegdysiejszych warunkach życia na osiedlu i jego mieszkańcach. O swojej szkole osiedlowej tzw. dwójce i nowo powstałych obiektach przemysłowych, komunikacyjnych, administracyjnych, służby zdrowia. Piszę na temat kultury i sportu, a także powstałego w 1936 roku cmentarza – miejsca pochówków m.in. bohaterów czasu wojny i pokoju. Wspominam także o swym dzieciństwie, o sprawach może nie tak ważnych, ale dla tego środowiska charakterystycznych. Myślę, że również one mogą czytelników zainteresować.

Dodam, że na temat wspomnianej szkoły podstawowej więcej szczegółów zawarłem w wydanej przez TPS w 2011 roku publikacji.

Witold Serek

Nowa książka o starachowickim Boforsie

W ubiegłym tygodniu ukazała się w sprzedaży książka o starachowickim przeciwlotniczym Boforsie. Bogato ilustrowana, w kolorze, na 64 stronach opisuje sztandarowy produkt Zakładów Starachowickich drugiej połowy lat 30. Zapraszam do poznania historii podstawowego uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego z 1939 roku oraz osiągnięć polskiej myśli technicznej dwudziestolecia międzywojennego, z których do dziś są dumne następne pokolenia Polaków.

kol. Adam Brzeziński