Licznik odwiedzin

880696
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:55:20

Projekty edukacyjne

Prelekcja dla młodzieży o starachowickich zabytkach

Na zaproszenie pani Moniki Górczyńskiej, kierownika starachowickiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach, w czwartek 5 września 2013 roku o godzinie 12 Towarzystwo Przyjaciół Starachowic przeprowadziło w bibliotece pedagogicznej prelekcję dla młodzieży szkolnej pod tytułem "Starachowickie obiekty użyteczności publicznej o przedwojennym rodowodzie". Prelegentem i autorem projektu prezentacji był kolega Adam Brzeziński, fotografie współczesne omawianych obiektów wykonał kolega Adam Cieślik, zaś prezentację wykonał pan Tadeusz Ciok. Prelekcji wysłuchała młodzież ze Szkolnego Koła Przyjaciół Starachowic przy Gimnazjum nr 2 w Starachowicach oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze Starachowic. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach XXI edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013, których tegoroczne hasło brzmi ,,Nie od razu Polskę zbudowano”.

kol. Adam Brzeziński

Starachowickie obiekty XXI wieku

W dniu 1 grudnia 2012 roku  w Starachowickim Centrum Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Wzięła  w nim udział liczna grupa dzieci biorących udział w konkursie rysunkowym p.t. „Starachowickie obiekty XXI wieku „ którzy przybyli w towarzystwie rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i wielu innych osób.
Zebranych powitali  Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury Tomasz Kordeusz oraz Prezes Towarzystwa  Przyjaciół Starachowic Leszek Żmijewski i Wiceprezes Towarzystwa Zofia Walkiewicz.
Spotkanie uświetnił występ uczniów ze Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach. Piękny patriotyczny program oparty był na scenariuszu opracowanym na bazie wierszy Antoniego Kowalczyka. Zachwycały piękne stroje młodych artystów.
W drugiej części programu  oczekiwanej z niepokojem przez” młodych artystów”, przystąpiono do przyznania  dyplomów i nagród. Każdy uczestnik otrzymał  dyplom, słodycze, pamiątkową koszulkę ze zdjęciami naszego miasta,  pluszaka oraz najcenniejsza nagrodę jakim jest piękny Dziecięcy Przewodnik zawierający  rysunki, fotografie oraz opisy 17 obiektów powstałych w Starachowicach w XXI wieku.
Na zakończeniu wspólnie z osobami towarzyszącym dzieci zwiedziły  wernisaż prac dziecięcych oraz przystąpiły do wspólnego słodkiego poczęstunku.

Realizacja Przewodnika była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Starachowice , Centrum Zdrowia „Vita” i Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Zobacz fotorelację

Dziecięcy Przewodnik po historii i zabytkach Starachowic, miasta św. Barbary

”Dziecięcy Przewodnik po historii i zabytkach Starachowic, miasta św. Barbary” jest  końcowym efektem projektu zrealizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic  przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach filia” Plastuś” i „Nad Skałą”.
Uroczyste zakończenie, które uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im .A. Dygasińskiego w Starachowicach w dniu 08.12.2011.

Koordynatorami projektu była  Zofia Walkiewicz i  Leszek Żmijewski.

Jest to kolejny pomysł na pokazanie naszego pięknego miasta jakim są Starachowice. Publikacja  ma służyć młodym miłośnikom Starachowic oraz ich rodzicom podczas wspólnego zwiedzania miasta. Prezentuje rezultaty wybranych  prac plastycznych,  wykonanych przez dzieci w wieku 5 do 10 lat,  w ramach konkursu plastycznego pt.”Zabytki i pomniki historii Starachowic” w którym wzięło udział 80 dzieci oraz fotografie i opisy zabytków. Nazwiska wszystkich uczestników konkursu  są zamieszczone w publikacji.
Poszczególne prace  są odzwierciedleniem wizji  zabytków i historii Starachowic widzianej oczami małych Starachowiczan w czasie ”spacerów refleksyjnych”. Każde z dzieci  przeniosło na kartkę papieru widok wybranego zabytku  wykonany  ulubioną przez siebie techniką. Są to m.in. Kościół św.Trójcy, Wielki Piec, Dworzec Kolejowy, Kapliczka św. Barbary, budynek Dyrekcji Zakładów Starachowickich, Pomnik Niepodległości, obraz św.Barbary w Kościele przy ul. Bema w Starachowicach i inne. Prace  nie  zamieszczone w Przewodniku zostały wyeksponowane podczas zorganizowanego wernisażu.
Dziecięcy Przewodnik jest przewodnikiem jakiego dotychczas w Starachowicach nie było. Jest to wycieczka po obiektach zabytkowych miasta.

Zarząd Towarzystwa wyraża głębokie przekonanie, że ten szczególny projekt zaowocuje rozbudzeniem i pogłębieniem miłości do naszego pięknego miasta jakim są Starachowice .

Czytaj więcej...

Spacer po Rezerwacie "Rosochacz"

20 czerwca Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, rozpoczęło cykl spacerów z młodzieżą szkolną  ścieżką dydaktyczną  Rezerwatu „Rosochacz”, położonego przy drodze łączącej wieś Lubienia ze Starachowicami.
Pierwszą grupę stanowiły dzieci  ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starachowicach pod opieką nauczycielki mgr Anety Trzos.
Wielu ciekawych informacji udzielał Pan Piotr Pentek z Nadleśnictwa Starachowice, który omówił  rodzaj drzewostanu siedliska rzeki Świętojanki oraz zwrócił szczególną uwagę na rozpoznawanie nazw poszczególnych gatunków drzew.
Spacer zakończył się pieczeniem kiełbasek przy wspólnym ognisku.

Czytaj więcej...

KAMIENIE PAMIĘCI

 

Projekt „Kamienie Pamięci – znajdź bohatera Września” ma na celu upamiętnienie losów i czynów polskich żołnierzy oraz cywilów walczących we wrześniu 1939 roku.
„Kamienie Pamięci” są metaforą trwałości pamięci o ich czynach i śmierci. Żołnierze września już dawno zostali opłakani, warto jednak utrwalić ich imiona w lokalnej społeczności.

W ramach tego przedsięwzięcia organizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN realizowany był projekt edukacyjny pod nazwą:

Mieczysław Uzar „Grab”

 Wykonawcy projektu:

  • Towarzystwo Przyjaciół Starachowic – Leszek Żmijewski,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach, Koło Historyczne – Marlena Przepióra, Aneta Trzos i ks. Przemysław Wójcik (opiekunowie), Jakub Świrta i Piotr Urban (uczniowie),
  • Biblioteka Pedagogiczna w Starachowicach – Maria Pawlikowska i Beata Kusiak.

Działania podjęte w ramach projektu:
Towarzystwo Przyjaciół Starachowic od lat zajmuje się podobną problematyką. Z okazji 70. rocznicy Września wydaliśmy publikację mówiącą o wydarzeniach wrześniowych w Starachowicach. Dlatego z radością włączyliśmy się w realizację projektu organizowanego przez IPN. Wraz z Kołem Historycznym ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starachowicach dotarliśmy do żyjącego bohatera września. Marlena Przepióra i ks. Przemysław Wójcik wraz z młodzieżą poznali osobiście uczestnika walk wrześniowych i mogli zadawać mu pytania. Następnie dzieci pod opieką Anety Trzos wykonały plakat, obrazujący dokonania Mieczysława Uzara. Dodatkowo młodzież poznała miejsca pamięci narodowej związane z wojną obronną 1939 r. na terenie Starachowic. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic Leszek Żmijewski wraz z Beatą Kusiak opracowali broszurkę związaną z projektem.

Szczególna prezentacja efektu projektu:
W dniu 26 marca 2010 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach odbyło się otwarcie wystawy związanej z bohaterem projektu. Realizację tej części projektu zawdzięczamy kierowniczce biblioteki Marii Pawlikowskiej, która udostępniła salę wystawową i pomogła przy urządzaniu prezentacji. Na wystawie można było zobaczyć plakat wykonany przez dzieci, pamiątki udostępnione przez Mieczysława Uzara oraz publikacje dotyczące Wojny Obronnej 1939 roku. Równocześnie prezentowana była broszurka związana z projektem. Postać bohatera jest znana w środowisku lokalnym, a wystawa w bibliotece jest przypomnieniem jego dokonań.

Spotkanie finałowe:
Przedstawiciele zespołu realizującego projekt w składzie: Leszek Żmijewski, Marlena Przepióra, Jakub Świrta i Piotr Urban wzięli udział w spotkaniu finałowym 30 kwietnia 2010 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Z całego kraju wyłoniono 16 zespołów, które zaproszono do Warszawy, by mogły zaprezentować efekty swojej pracy oraz zobaczyć rezultaty prac innych. Grupa ze Starachowic otrzymała stoisko nr 13, na którym w ciągu pół godziny przygotowała mini-wystawę ukazującą rezultaty pracy projektowej. Wspólne interaktywne oglądanie stoisk prezentujących wyniki pracy, dzielenie się doświadczeniami, możliwość opowiedzenia i posłuchania o tym, w jaki sposób przebiegała realizacja działań związanych z projektem była dla wszystkich bardzo pożyteczna. Jakub i Piotr znakomicie prezentowali efekty pracy zespołu. Każdy z uczestników finału miał inny pomysł na upamiętnienie bohatera września. Osiągnięto zamierzony cel – przypomniano nieznane postacie godne upamiętnienia.

W nagrodę każdy z zespołów realizujących projekt otrzymał pamiątkowy „Kamień Pamięci 1939”, oraz Dyplom Uznania za realizację w roku szkolnym 2009/2010 projektu edukacyjnego upamiętniającego 70. rocznicę Września 1939 i jego lokalnych bohaterów: „KAMIENIE PAMIĘCI znajdź bohatera Września”.    

 

Czytaj więcej...