Licznik odwiedzin

880689
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:54:52

Pytania z I etapu XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Poniżej prezentujemy pytania, z którymi zmierzyli się uczestnicy I etapu XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie.

Kategoria wiekowa "szkoły podstawowe i gimnazja":

1. Początki Starachowic (wówczas Wierzbnika) sięgają roku 1624. Jak się nazywał fundator miasta, ówczesny opat zakonu benedyktynów z klasztoru na Świętym Krzyżu?

Krystian Stanisław Mirzecki

Aleksander Rupkiewicz

Bogusław Radoszewski

Stanisław Sierakowski

2. Zachodnia część dzisiejszych Starachowic od czasów średniowiecza do końca XVIII stulecia należała do zakonu cystersów. Do którego klasztoru cysterskiego należały te grunty?

w Sulejowie

w Jędrzejowie

w Koprzywnicy

w Wąchocku

3. W XIX wieku w Wierzbniku osiedliło się wielu Żydów. Ta liczna mniejszość posiadała własną synagogę przy ulicy Niskiej oraz cmentarz. Przy jakiej ulicy znajduje się ten cmentarz?

Beskidzkiej

Bieszczadzkiej

Sudeckiej

Karpackiej

4. Zakłady Starachowickie przed I wojną światową wybudowały kolonię robotniczą nazwaną Kolonią Bugaj. Była ona wówczas zamieszkana przez:

pracowników Tartaku

pracowników Lasów Zakładów

robotników Zakładów Mechanicznych

górników kopalni rudy żelaza

5. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były głównym producentem sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Między innymi, w Starachowicach produkowano wówczas na licencji firmy Bofors armatę przeciwlotniczą wzór 36. Jaki kaliber ma ta armata?

37 mm

40 mm

75 mm

100 mm

6. Na początku lat 20. XX wieku Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych wybudowało w Starachowicach duży kompleks fabryczny, w którym wkrótce uruchomiono produkcję sprzętu artyleryjskiego. Jak nazwano tę fabrykę?

Zakłady Mechaniczne

Zakłady Górne

Zakłady Na Górach

Fabryka Broni

7. 8 lipca 1932 r. urodzony w Krzyżowej Woli (wieś, która w 1949 r. została włączona do Starachowic) dziewiętnastolatek wypłynął małym jachtem w rejs dookoła świata. Jak nazywał się ten żeglarz, który po siedmiu latach podróży jako pierwszy Polak opłynął świat pod żaglami?

Michał Nowak

Bolesław Papi

Antoni Heda

Władysław Wagner

8. Kto jest patronem Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach?

Henryk Sienkiewicz

Jan Piwnik

Szare Szeregi

Mikołaj Kopernik

9. Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star” wśród mieszkańców Starachowic popularnie nazywana była „Felkiem”. Skąd wzięło się to określenie?

od imienia pierwszego dyrektora fabryki

od imienia patrona fabryki

od skrótu oznaczającego silniki Star

od popularnej nazwy ciężarówek marki Star

10. Samochody ciężarowe Star produkowano również w wersjach z napędem na wszystkie koła, głównie na potrzeby wojska. Dwie takie ciężarówki wzięły udział w 1988 r. w rajdzie uznawanym za najtrudniejszy – Rajdzie Paryż-Dakar. Jaki to był model Stara?

Star 66

Star 266

Star 660

Star 1466

11. Jak nazywa się galeria handlowa, którą w 2012 r. otwarto przy ulicy Kościelnej na osiedlu Wierzbnik?

Wierzbnik

Skałka

Kamienna

Galardia

12. Która z wymienionych poniżej budowli na osiedlu Wierzbnik jest wpisana do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego?

kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

cmentarz przy ulicy Iłżeckiej

kamienica Laskowskich przy placu Rynek

budynek dworca kolejowego

13. W 2010 r. została otwarta w Starachowicach Kryta Pływalnia. Przy jakiej ulicy się ona znajduje?

przy Śląskiej

przy Radomskiej

przy Zachodniej

przy Szkolnej

14. W maju 2004 r. przywrócono w Starachowicach przewozy pasażerskie Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Dokąd dojeżdża pociąg ze Starachowic?

do Iłży

do Marcul

do Lipia

do Lubieni

15. Jaką nazwę nosi organ wykonawczy w gminie Wąchock?

sołtys

wójt

prezydent

burmistrz

16. Która szkoła w Starachowicach jest w trakcie budowy własnej hali sportowej?

III Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 6

I Liceum Ogólnokształcące

17. W latach 1958-1961, na terenie po dawnej kopalni rudy żelaza „Herkules”, zbudowano park miejski w Starachowicach. Czyje imię nosi ten park?

Henryka Sienkiewicza

Stefana Żeromskiego

Bolesława Prusa

Jana Pazdura

18. W 1997 r. w Starachowicach została ustanowiona Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”. Na jej terenie kilkudziesięciu inwestorów zatrudnia obecnie około 2000 pracowników. Który z niżej wymienionych zakładów przemysłowych prowadzi działalność na terenie starachowickiej strefy?

Odlewnie Polskie S.A.

MAN Bus Sp. z o.o.

Grupa ANIMEX S.A.

P.P.H.U. PERFOPOL Sp. z o.o.

19. Przez centrum Starachowic przebiega odsłonięcie geologiczne, które kiedyś było brzegiem morskim, zwane popularnie „Skałkami”. Ściana skalna ma wysokość od 4 do 8 metrów, a jaką ma długość?

200 metrów

300 metrów

400 metrów

500 metrów

20. Przez Starachowice przepływa rzeka Kamienna, która w przeszłości odegrała dużą rolę w rozwoju miasta. Jakiej rzeki jest ona dopływem?

Nidy

Świśliny

Iłżanki

Wisły

 Temat pracy pisemnej (jeden do wyboru):

 1. Co – Twoim zdaniem – w przeszłości wpływało na rozwój Starachowic?

2. Jak sobie wyobrażasz park rozrywki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w Starachowicach?

3. Jakie atrakcje przyrodnicze Starachowic i powiatu starachowickiego poznałeś do tej pory?

 

Kategoria wiekowa "szkoły ponadgimnazjalne":

1. W Wierzbniku dawniej funkcjonowały dwa place targowe. Jeden z nich to plac Rynek,
a przy jakiej ulicy funkcjonował drugi?

przy Spółdzielczej

przy Targowej

przy Iłżeckiej

przy Kościelnej

2. Przy ulicy Spółdzielczej na osiedlu Wierzbnik znajduje się krzyż przydrożny z 1890 r. Kto jest jego fundatorem, o czym informuje stosowny napis na postumencie?

fabrykanci wierzbniccy

fabrykanci starachowiccy

fabrykanci michałowscy

spółdzielcy wierzbniccy

3. 1 kwietnia 1939 r. osada Starachowice zostało włączona do miasta Wierzbnik. Jak nazywał się ówczesny burmistrz Wierzbnika, który przyczynił się do połączenia?

Władysław Miernik

Antoni Góralczyk

Antoni Laskowski

Władysław Sokół

4. Przez Starachowice przepływa rzeka Kamienna, która odegrała dużą rolę w rozwoju miasta. Czasem była też - niestety - przyczyną problemów. W którym roku miała miejsce wielka powódź, w wyniku której uległy zniszczeniu należące do Zakładów Starachowickich zakłady w Michałowie?

1848

1875

1903

1905

5. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były jednym z największych producentów broni i amunicji w Polsce. Jaka nazwę nosiła spółka akcyjna, która była właścicielem Zakładów?

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczo-Hutniczych

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych

Starachowickie Zakłady Górnicze

Starachowickie Zakłady Górniczo-Hutnicze

6. W latach 30. XX w. Zakłady Starachowickie rozpoczęły budowę koloni robotniczej nazwanej na cześć Czesława Klarnera - „Klarnerowem”. Ówczesna kolonia stanowi dziś zabudowę ulicy Partyzantów na osiedlu „Las”. Kim był patron tej kolonii?

Prezesem Zarządu Zakładów Starachowickich

Prezesem Rady Nadzorczej Zakładów Starachowickich

Dyrektorem Zakładów Mechanicznych

Naczelnym Dyrektorem Zakładów Starachowickich

7. W latach 1939-1945 Starachowice znajdowały się pod okupacją niemiecką. Jaki kryptonim nosiły konspiracyjne struktury Armii Krajowej w Starachowicach?

Jodła

Wola

Baszta

Dolina

8. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie były głównym producentem sprzętu artyleryjskiego dla Wojska Polskiego. Produkowano tu – między innymi – skonstruowaną przez starachowickich inżynierów armatę przeciwlotniczą wzór 36. Jaki kaliber ma ta armata?

37 mm

40 mm

75 mm

100 mm

9. Po II wojnie światowej w Zakładach Starachowickich zmieniono profil produkcji ze zbrojeniowego na samochodowy. Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach przez blisko 50 lat istnienia wyprodukowała kilkaset tysięcy ciężarówek marki Star. Ile ich wyprodukowano?

631000

531000

431000

331000

10. Oprócz Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach istniał jeszcze jeden duży zakład, który był jednym z trzech największych pod względem wielkości produkcji zakładów w kraju w swojej branży. Jak się nazywał?

Zakład Topienia Bazaltu

Kopalnia Rudy Żelaza „Majówka IV”

Zakłady Mięsne „CONSTAR”

Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego

11. W 2014 r. prywatny inwestor planuje wybudowanie w Starachowicach centrum handlowego na tak zwanych Łąkach. Jaką nazwę ma ono nosić?

Wierzbnik

Na Łąkach

Starachowice

Galardia

12. Starachowice mają silne tradycje sportowe, sięgające okresu międzywojennego. Wielu sportowców urodzonych w Starachowicach reprezentowało nasz kraj na zawodach międzynarodowych, ale tylko jeden brał udział w igrzyskach olimpijskich. Jak nazywa się ten sportowiec, urodzony w Starachowicach?

Jan Król

Arkadiusz Lipa

Wojciech Karkusiewicz

Edward Pietrasiński

13. Akty prawa miejscowego stanowiące przepisy dotyczące np. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwala organ uchwałodawczy samorządu lokalnego. Jaka nosi on nazwę w Gminie Starachowice?

Rada Powiatu Starachowickiego

Rada Miejska w Starachowicach

Rada Miasta Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice

14. W 2010 r. zostało zamknięte targowisko miejskie w centrum Starachowic nazywane popularnie „Manhattanem”. Jaką nazwę nosi obiekt, który dla kupców z „Manhattanu” wybudowała Gmina?

Targowisko Miejskie „Skałka”

Hala Targowa Skałka

Miejska Hala Targowa „Galeria Skałka”

Galeria Handlowa Skałka

15. Kto jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów w Starachowicach?

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Powiat Starachowicki

Gmina Starachowice

Województwo Świętokrzyskie

16. Które z niżej wymienionych gmin wchodzą w skład powiatu starachowickiego?

Brody, Wąchock, Starachowice, Mirzec i Waśniów

Pawłów, Wąchock, Iłża, Mirzec i Starachowice

Wąchock, Starachowice, Brody, Mirzec i Bodzentyn

Starachowice, Wąchock, Brody, Mirzec i Pawłów

17. Jak nazywa się wybitny starachowicki regionalista, autor kilkunastu publikacji książkowych, a także kilkuset felietonów o dziejach Starachowic i regionu, opublikowanych w Tygodniku Starachowickim?

Stefan Pastuszka

Aleksander Pawelec

Adam Bednarczyk

Kazimierz Winiarczyk

18. Jedne z najstarszych drzew w Starachowicach to trzy dęby szypułkowe liczące sobie około 200 lat. W którym miejscu stoją te dęby?

przy ulicy Władysława Borkowskiego

przy alei Armii Krajowej

przy ulicy Lenartowskiej

przy ulicy Tadeusza Krywki

19. W celu ochrony przeciwpowodziowej w 2005 r. uruchomiono zbiornik retencyjny na rzece Świślinie w gminie Pawłów. Jaką nazwę nosi ten zbiornik?

Chańcza

Piachy

Wióry

Brody

20. Starachowice otaczają od północy i południa lasy. Znajdują się one w administracji Nadleśnictwa Starachowice Lasów Państwowych. Przy jakiej ulicy znajduje się w naszym mieście siedziba tej instytucji?

przy Leśnej

przy Tadeusza Krywki

przy Radomskiej

przy Ostrowieckiej

Temat pracy pisemnej (jeden do wyboru):

1. W przyszłym roku Starachowice będą obchodzić 390. rocznicę nadania praw miejskich Wierzbnikowi. Zbiegnie się to z oddaniem do użytku zrewitalizowanej przestrzeni publicznej najstarszej części miasta, to jest placu Rynek z okolicznymi uliczkami na osiedlu Wierzbnik. Opisz znane Ci wydarzenia historyczne związane z wierzbnickim Rynkiem.

2. Dolina rzeki Kamiennej od czasów starożytnych wykorzystywana była jako obszar wydobycia i przetwarzania rudy żelaza. Opisz znane Ci miejsca związane z historią górnictwa i hutnictwa w Starachowicach lub w powiecie starachowickim.

3. Opisz przyrodnicze i widokowe walory Starachowic i powiatu starachowickiego.

 

Autorem w/w pytań testowych jest Adam Brzeziński, autorem tematów prac pisemnych są: Jadwiga Cwalina-Krajewska, Witold Serek i Adam Brzeziński.

Adam Brzeziński

Laureaci XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”:

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Nauczyciel-opiekun

Punkty zdobyte

Dogrywka

1

Aleksandra Gębura

G nr 2

Monika Słowak-Brzezińska

9

2

2

Julia Dwojak

SP nr 1

Aneta Trzos

9

1

3

Wojciech Więckiewicz

G nr 1

Anna Tarnopolska

9

0

4

Małgorzata Perchel

G nr 3

Edyta Kornaś

7

-

4

Patryk Sajnóg

G nr 3

Edyta Kornaś

7

-

5

Paulina Wójcik

 

SP nr 13

Agata Zając

5

-

 

Kategoria „szkoły ponadgimnazjalne”:

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Nauczyciel-opiekun

Punkty zdobyte

1

Miłosz Pęksyk

I LO

Zofia Jarosz

5

2

Honorata Lis

III LO

Grzegorz Godzisz, Marlena Przepióra

4

3

Mateusz Wypych

I LO

Zofia Jarosz

3

4

Izabela Markiewicz

III LO

Grzegorz Godzisz, Marlena Przepióra

1

5

Paulina Małkiewicz

I LO

Zofia Jarosz

nieobecna

 

Adam Brzeziński

 

 

Wyniki I etapu XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Kategoria „szkoły podstawowe i gimnazja”

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Nauczyciel-opiekun

Test

Praca pisemna

Suma

I Juror

II Juror

1

Małgorzata Perchel

G nr 3

Edyta Kornaś

18

8

10

36

2

Julia Dwojak

SP nr 1

Aneta Trzos

15

10

10

35

2

Patryk Sajnóg

G nr 3

Edyta Kornaś

16

9

10

35

4

Wojciech Więckiewicz

G nr 1

Anna Tarnopolska

12

10

10

32

5

Aleksandra Gębura

G nr 2

Monika Słowak-Brzezińska

14

9

8

31

5

Paulina Wójcik

SP nr 13

Agata Zając

12

9

10

31

7

Jakub Łygan

SP nr 1

Aneta Trzos

13

8

9

30

8

Dominika Gawlik

G nr 1

Anna Tarnopolska

12

9

8

29

8

Jakub Kosior

SP nr 6

Marlena Przepióra

10

10

9

29

10

Sebastian Sajnóg

G nr 3

Edyta Kornaś

12

9

7

28

10

Krystian Pochylski

SP nr 6

Marlena Przepióra

13

7

8

28

12

Aleksandra Głowacka

SP nr 1

Aneta Trzos

10

7

9

26

13

Karol Maciąg

G nr 1

Anna Tarnopolska

8

8

8

24

14

Katarzyna Jankowicz

G nr 2

Monika Słowak-Brzezińska

14

4

5

23

15

Milena Jarosz

G Szerzawy

Marcin Głowacki

7

8

7

22

15

Michał Sawicki

G nr 1

Anna Tarnopolska

10

8

4

22

15

Aleksandra Bojara

SP nr 1

Aneta Trzos

11

6

5

22

18

Łukasz Minda

G nr 2

Monika Słowak-Brzezińska

12

4

5

21

18

Jakub Cieślik

SP nr 1

Aneta Trzos

13

4

4

21

20

Małgorzata Miernik

SP nr 13

Agata Zając

9

5

6

20

21

Katarzyna Stefańska

SP nr 13

Agata Zając

10

5

2

17

22

Karol Malec

SP nr 2

Marlena Przepióra

10

3

3

16

 

Do drugiego etapu przechodzą uczniowie z miejsc od 1 do 5.

 

Kategoria „szkoły ponadgimnazjalne”

 

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Nauczyciel-opiekun

Test

Praca pisemna

Suma

I Juror

II Juror

1

Miłosz Pęksyk

I LO

Zofia Jarosz

5

10

10

25

2

Paulina Małkiewicz

I LO

Zofia Jarosz

6

9

9

24

3

Izabela Markiewicz

III LO

Marlena Przepióra i Grzegorz Godzisz

9

8

7

24

3

Mateusz Wypych

I LO

Zofia Jarosz

6

8

9

23

5

Honorata Lis

III LO

Marlena Przepióra i Grzegorz Godzisz

7

7

8

22

6

Dawid Gałek

I LO

Zofia Jarosz

6

8

7

21

7

Izabela Trzaskowska

III LO

Marlena Przepióra i Grzegorz Godzisz

5

5

4

14

7

Iwona Zając

III LO

Marlena Przepióra i Grzegorz Godzisz

5

5

4

14

7

Ewa Zwolińska

III LO

Marlena Przepióra i Grzegorz Godzisz

7

4

3

14

10

Krzysztof Wójcik

I LO

Zofia Jarosz

5

3

2

10

 

Do drugiego etapu przechodzą uczniowie z miejsc od 1 do 5.


 Adam Brzeziński

 

XXIX. Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie

W imieniu członków Towarzystwa Przyjaciół Starachowic serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta i powiatu starachowickiego do udziału w XXIX. Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie. Tegoroczna edycja Turnieju w sposób szczególny poświęcona zostanie 390. rocznicy lokacji miasta w związku z ogłoszeniem przez Gminę Starachowice roku 2013 „Rokiem Wierzbnika”.

Przypomnę, że celem turnieju jest budzenie zainteresowania historią i teraźniejszością miasta i regionu, postaciami osób zasłużonych dla naszej społeczności oraz lokalnym środowiskiem geograficzno-przyrodniczym. Turniej rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Każdą Szkołę reprezentować może na Turnieju od jednego do pięciu uczniów, wyłonionych w wewnętrznych eliminacjach. Zgłoszenia Uczestników należy dokonać na załączonym formularzu do 6 maja.

Turniej odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy w dniu 10 maja o godzinie 10.00, zaś drugi – finałowy – 24 maja o godzinie 10.00. Oba zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej „Olimpia” w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Wszyscy Uczestnicy drugiego etapu otrzymają nagrody. Nazwiska Uczestników Turnieju wraz z nazwiskami przygotowujących ich Nauczycieli zostaną opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Starachowic pod adresem www.tps.starachowice.pl. W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod numerem telefonu 668-040-298.

kol. Adam Brzeziński

Załączniki:

1. Regulamin Turnieju.

2. Karta zgłoszenia uczestników.

Laureaci XXVIII Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie

W  wyniku przeprowadzonego  finału w dniu 24 maja 2012 roku  ustalono następującą  kolejność  laureatów:

I miejsce:

Julia Smyk Społeczne Gimnazjum STO

II miejsce:

Adrianna Bilska
Łukasz Malinowski
Gimnazjum Nr 1
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

III miejsce:

Aleksandra Pajek

III LIceum ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego

IV miejsce:

Małgorazta Perchel
Patryk Sajnóg
Gimnazjum Nr 3
Gimnazjum Nr 3

V miejsce:

Wojciech Pawłowski I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

VI miejsce:
 

Jakub Łygan Szkoła Podstawowa Nr 1

VII miejsce:
 

Kacper Ragan Szkoła Podstawowa Nr 10

VIII miejsce:

Natalia Jagieła Szkoła Podstawowa Nr 1

IX  miejsce:

Karol Płatek
Kacper Przepióra
Joanna Zapała
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 2

Gratulujemy i zapraszamy wszystkich laureatów na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 05.06.2012 o godz. 18-tej w trakcie  ogólno miejskiej imprezy  „ Piłkarski Pasaż Wolności„ na placu po byłym targowisku „Manhattan” przy ul. Armii Krajowej.

                                                                                                             Zarząd TPS

Darczyńcy  XXVIII Turnieju wiedzy o Starachowicach i Regionie 2012 rok:

Starostwo Powiatowe Starachowice

Gmina Starachowice

Starachowickie Centrum Kultury

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wanacja

Nadleśnictwo Starachowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

Tarcopol Sp. z o.o w Starachowicach

SP. Strefa Ekonomiczna Starachowice

Przeds.Prod.Handl.-Usługowe  KROBEL - Kroczek Zbigniew

Odlewnie Polskie SA Starachowice

Zanijat Anna - Mega Doradztwo Finansowe i Ubezpieczenia

Gerda 3 Sp. z oo Starachowice

Hurt Detal MANGO - Maria i Daniel Bądzyński

Alicja Zanijat

 

XXVIII Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie - Informacja

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Starachowic  uprzejmie informuje, że do II etapu XXVIII Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Regionie zakwalifikowali  się niżej wymienieni  uczniowie:

I  Liceum Ogólnokształcące im.T.Kościuszki
Malinowski  Łukasz
Pawłowski Wojciech

III Liceum Ogólnokształcące im. Kamila Baczyńskiego
Pajek Aleksandra

Gimnazjum Nr 1
Płatek Karol
Bilska Adriana

Gimnazjum Nr 3
Perchel Małgorzata
Sajnóg Patryk
Przepióra Kacper

Społeczne Gimnazjum STO
Smyk Julia

Szkoła Podstawowa Nr 1
Jagieła Natalia
Łygan Jakub

Szkoła Podstawowa  Nr 10
Ragan Kacper

Zapraszamy do wzięcia udziału w finale Turnieju, który odbędzie się dnia 24 maja 2012 roku w Starachowickim Centrum Kultury  w Sali Kawiarni o godzinie 10-tej.

                                                                                                                    Zarząd  TPS

XXVII Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie

Dnia 03.06.2011 l odbyło  się w ramach części galowej  III Pasażu Wolności uroczyste wręczenie nagród Laureatom Turnieju.
W wyniku przeprowadzonego finału konkursu w dniu 24 maja 2011 roku ustalono następującą klasyfikację uczestników:

w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe:

I miejsce: Blanka Skiba z Gimnazjum Nr 2
II miejsce: Mateusz Sepioło z Gimnazjum Nr 3
III miejsce: Michalina Izak z Gimnazjum Nr 2
IV miejsce: Adriana Bilska z Gimnazjum Nr 1
V miejsce: Maciej Falkiewicz z Gimnazjum Nr 1
VI miejsce: Małgorzata Perchel z Gimnazjum Nr 3
VII miejsce: Maciej Purski z Gimnazjum STO
VIII miejsce: Cyprian Wilk z Gimnazjum Nr 3

 

        w kategorii: Szkoły Podstawowe:

I miejsce: Kacper Wąchocki ze Szkoły Podstawowej Nr 11
II miejsce: Aleksandra Gąsowska ze Szkoły Podstawowej Nr 11
III miejsce: Jakub Kołaczyński ze Szkoły Podstawowej Nr 11
IV miejsce: Martyna Matysek ze Szkoły Podstawowej Nr 9
V miejsce: Klaudia Zieja ze Szkoły Podstawowej Nr 11
VI miejsce: Maciej Cieciora ze Szkoły Podstawowej Nr 1
VII miejsce: Weronika Pastuszka ze Szkoły Podstawowej Nr 1

Na przestrzeni 27 lat w Turnieju wzięło udział około 1850 uczniów z czego  bieżącym roku 53. Przekonało to organizatorów o celowości jego organizowania. Jury Turnieju nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom uczestników był wyrównany, a pytania nie łatwe. To dzięki udziałowi w Turnieju tak liczna grupa młodzieży poszerzyła swoja wiedzę o historii i teraźniejszości naszego miasta i regionu.

 Towarzystwo Przyjaciół Starachowic nie miałoby możliwości zorganizowania Turnieju gdyby nie pomoc wielu darczyńców, za co im serdecznie dziękujemy. Są to:

 1 Gmina Starachowice
 2. Starostwo Powiatowe w Starachowicach
 3. Starachowickie Centrum Kultury
 4. Odlewnie Polskie S.A w Starachowicach
 5. Pan Jan Orczyk, Starachowice ul. Ostrowiecka 154
 6.  Spółka „Tarcopol",  Starachowice ul. Składowa 16
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Krobel" w Starachowicach
 8. Centrum Zdrowia VITA, Starachowice ul. Wł .Borkowskiego w Starachowicach
 9 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach
 10.Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wanacja"
 11.Spółka „Starkop", Starachowice Al. Wyzwolenia
 12.Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Starachowicach
 
Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie. Wśród wymienionych darczyńców są tacy , którzy od wielu lat wspierają nasz Turniej, za co im serdecznie dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy za każde wsparcie bez względu na formę  i wartość.


 

XXVI Turniej wiedzy o Starachowicach i Regionie

Turniej Wiedzy o Starachowicach i Regionie  cieszy się wielką popularnością wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. Jest jedną z form edukacji historycznej dotyczącej naszego regionu.
W bieżącym roku wzięło w nim udział 57 uczniów rekrutujących się ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Łącznie w XXVI edycjach Turnieju uczestniczyło 1800 osób.
Turniej odbywał się zgodnie z regulaminem w dwóch etapach. Po pierwszym etapie , w dniu 11 maja 2010 roku, polegającym na rozwiązaniu testu oraz napisaniu pracy pisemnej wyłoniono 16 finalistów, którzy przystąpili do drugiego etapu Turnieju w dniu 24 maja 2010 roku. Bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa Nr 1 której uczniowie przygotowani przez mgr Marlenę Przepiórę zajęli trzy pierwsze miejsca :
Aleksandra Bolęba - I miejsce,
Julia Smyk- II miejsce,Piotr Urban- III miejsce.

W grupie szkół ponadpodstawowych zwyciężył Michał Malinowski z Gimnazjum Nr 2 przygotowany przez mgr Jarosława Wiechę , II miejsce Anna Michalska z ZSZ Nr 2 przygotowana przez mgr Sławomira Gwardysia, III miejsce Rafał Serwicki z II Liceum Ogólnokształcącego, wyróżniony również za najlepszą pracę pisemną, przgotowany przez mgr Joannę Cyrnek.

Zdobywcy I i II miejsc otrzymali cyfrowe aparaty fotograficzne,karty pamięci i odtwarzacze MP3. Laureaci III miejsc otrzymali odtwarzacze MP4.Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy,  najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Starachowic „ Z kowadłem i młotem w herbie „A.Pawelca , latarki oraz słodycze.

 Nagrody zostały wręczone przez Prezydenta Miasta Starachowic mgr Wojciecha Bernatowicza w czasie uroczystej imprezy z okazji Dnia Samorządowca.
Towarzystwo składa serdeczne podziękowanie:
-         Panu Prezydentowi Miasta Starachowic za wsparcie finansowe  Turnieju w ramach realizacji przez Towarzystwo zadania”Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”oraz wszystkim darczyńcom dzięki którym młodzież otrzymała tak cenne nagrody.
-         Starostwu Powiatowemu w Starachowicach,
-         Starachowickiemu Centrum Kultury,
-         Tarcopol sp.z o.o.
-         Prywatnemu Ośrodkowi Medycyny Pracy,
-         Odlewniom Polskim S.A.
-         PHU Starkop,
-         Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach,
-         Eurokabel Profem Sp. z o.o.
-         Spółdzielni Mieszkaniowej Wanacja,
-         Panu Janowi Orczykowi,
-         Pani Krystynie Płaczkiewicz.

XXV Turniej Wiedzy o Starachowicach

Dnia 3 czerwca w Starachowickim Centrum Kultury odbyły się eliminacje II etapu Turnieju Wiedzy o Starachowicach i Okolicy.

  Jury Konkursu w składzie Jadwiga Cwalina-Krajewska - Przewodnicząca, Zofia Walkiewicz i Erazm Dembicki - Członkowie, nie miało łatwego zadania w podejmowaniu ostatecznych decyzji, gdyż poziom reprezentacji był niezwykle wyrównany a pytania niełatwe.  

  W grupie Szkół Podstawowych zwycięskie miejsca zajęli uczniowie:

I miejsce - Małgorzata Perchel - Szkoła Podstawowa Nr 11

II miejsce - Karol Bilski - Szkoła Podstawowa Nr 1

III miejsce równorzędnie : Julia Kasprzyk - Szkoła Podstawowa Nr 11
                                      Ernest Siwiec - Szkoła Podstawowa Nr 12

  W grupie Szkół Ponadpodstawowych pierwsze miejsca zajęli:

I miejsce Agnieszka Zakrzewska - II Liceum Ogólnokształcące

II miejsce Karol Capała  - Gimnazjum Nr II

III miejsce równorzędnie: Rafał Serwicki - Gimnazjum Nr 3
                                    Łukasz Malinowski - Gimnazjum Nr 2

  Dzięki udziałowi w Konkursie tak liczna grupa młodzieży poszerzyła swoją wiedzę o historii i terażniejszości naszego Powiatu.

W XX rocznicę pamiętnych Wyborów 4 czerwca 1989 roku , w ramach Starachowickiego Pasażu Kulturalnego, odbyło się wręczenie nagród wszystkim uczestnikom Finału Konkursu.

Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali Cyfrowe Aparaty Fotograficzne ufundowane przez Prezydenta Miasta Starachowice i Odlewnie Polskie S.A. Pozostali uczestnicy otrzymali
cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach i wielu sponsorów.

     Pragniemy złożyć szczególne podziękowanie dla naszego współorganizatora Starachowickiego Centrum Kultury z jego Dyrektorem, który aktywnie uczestniczył w organizacji Konkursu.

   Dziękujemy Opiekunom młodzieży którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie kandydatów oraz dzielnie ich wspierali  podczas eliminacji.

 

Czytaj więcej: XXV Turniej Wiedzy o Starachowicach