Licznik odwiedzin

880681
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:53:42

Konferencja o ochronie Dziedzictwa Narodowego

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Starachowic wzięli udział w konferencji poświęconej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury materialnej. Konferencja miała miejsce w starachowickim Muzeum Przyrody i Techniki w poniedziałek 24 czerwca 2013 roku. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic reprezentowali:
1. Witold Serek, Zastępca Prezesa Zarządu Towarzystwa
2. Wieslawa Paluch, Skarbnik Towarzystwa
3. Adam Cieślik, Członek Zarządu Towarzystwa.

kol. Adam Brzeziński

20 EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA


Fotorelacja

Informacja ze spotkania zorganizowanego przez Pedagogiczną Wojewódzką Bibliotekę w Kielcach filia w Starachowicach wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic w dniu 20.09.2012 r.  z okazji 20 jubileuszowych Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych pod hasłem „Tajemnice codzienności”.

Spotkanie składało się z 2 punktów:

1. Otwarcie wystawy fotografii zapomnianych przedmiotów oraz przedmiotów, które kiedyś nam służyły w życiu codziennym.
Autor zdjęć Leszek Żmijewski uchwycił na nich przemijanie i trwanie. Prezentowane przedmioty ułatwiały pracę, umilały odpoczynek, zaspakajały głód, integrowały rodzinę. Niektóre z nich maja wartość historyczną, inne sentymentalną, jeszcze inne pokazują swoje drugie życie.

2. Drugi punkt spotkania poświęcony promocji książki „Historia miasta nazwami opisana” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic pod redakcją Marii Pawlikowskiej, Kazimierza Nowickiego i Leszka Żmijewskiego wpisał się w konwencję ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Książka zawiera wiele nazw zapomnianych lub potocznych związanych z procesami osadniczymi, urbanizacyjnymi geograficzno-przyrodniczymi, historycznymi, gospodarczymi oraz życiem społecznym mieszkańców.

Kierownictwo Biblioteki zaprasza serdecznie do obejrzenia wystawy, która będzie czynna do dnia 15 października  b.r. codziennie w godzinach 9-18 oprócz czwartków , sobót i niedzieli. 

Europejskie Dni Dziedzictwa

 Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach – filii w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 30
       Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa , przebiegające pod hasłem Kamienie milowe stały się okazją do zorganizowania wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic  17 września 2011 o godz.12 w siedzibie biblioteki imprezy pod nazwą :

Kamienne znaki wiary – krzyże i figury przydrożne.

Wybór tematu jest nawiązaniem do chrześcijaństwa jako obszaru w którym tkwią korzenie wspólnoty europejskiej ,bowiem promowanie wspólnych wartości i przypominanie o regionalnym dziedzictwie kulturowym Europy jest główną ideą organizowanych corocznie Europejskich Dni Dziedzictwa.  

Na program imprezy składały się dwa wystąpienia :

  • Wykład i prezentacja książki ks. dr Dariusza Patera - adiunkta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – pt. : Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej.
  • Promocja książki Leszka Żmijewskiego , pt.: Dróżkami Matki Bożej : kapliczki, figury, krzyże przydrożne.
  • Prezentacja multimedialna na temat omawianych książek  przygotowana przez Magdalenę Staszewską.
  • Dyskusja
  • Poczęstunek. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii kamiennych kapliczek i krzyży autorstwa Leszka Żmijewskiego oraz publikacji na ten temat dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Starachowicach. Katalog do wystawy oraz bibliografię przygotowała Beata Kusiak. 
W spotkaniu uczestniczyło 35 osób ponieważ tylko tyle mogła zmieścić  czytelnia biblioteki

Kiknij , aby zobaczyć fotorelację z ...Europejskie Dni Dziedzictwa