Licznik odwiedzin

880684
Twój IP: 34.231.247.139
: 2019-09-22 08:54:10

Pomnik policjantów na Zgodnej został odnowiony

Fot. nr 19

Dzięki inicjatywie członków Towarzystwa Przyjaciół Starachowic wykonano renowację pomnika dwóch funkcjonariuszy Policji Państwowej z 1922 r. Starszy posterunkowy Antoni Mączyński oraz posterunkowy Wincenty Kotwica zostali śmiertelnie postrzeleni przez dezertera w dniu 1 lipca 1922 r. Wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, społeczników oraz z mieszkańcami miasta zebrali 1 listopada ubiegłego roku pieniądze podczas kwesty na starachowickich cmentarzach.

Fot. nr 5

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odbyła się pod patronatem honorowym komendanta wojewódzkiego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka, w setną rocznicę powstania Policji Państwowej. Współorganizatorem uroczystości była Komenda Powiatowa Policji na czele z komendantem nadkomisarzem Pawłem Szczepaniakiem.

Fot. nr 0081

W trakcie uroczystości głos zabrali: prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic Adam Brzeziński, ...

Fot. nr 9
... komendant wojewódzki Policji nadinspektor Paweł Dzierżak, ...

Fot. nr 0085
... wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, ...

Fot. nr 0099
... komendant powiatowy Policji nadkomisarz Paweł Szczepaniak ...

Fot. nr 0102
.... oraz przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” Grażyna Szkonter.

Fot. nr 14

Okolicznościowy program artystyczny, przygotowany przez panią Joannę Matysek, zaprezentował Piotr Kominek ...

Fot. nr 0117

... oraz Bartosz Kołacz.

Fot. nr 0113

Odsłonięcia odnowionego pomnika dokonali: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, komendant wojewódzki Policji nadinspektor Paweł Dzierżak oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Starachowic Adam Brzeziński.

Fot. nr 17

Pomnik został poświęcony przez księdza Andrzeja Kanię, kapelana Policji, proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz księdza Rafała Jaworskiego z parafii Świętej Trójcy.

Fot. nr 18

Kwiaty przy odnowionym pomniku złożyli: wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, komendant wojewódzki Policji nadinspektor Paweł Dzierżak ...

Fot. nr 0132

Renowacja nagrobka Juliana Rossy

Nagrobek Juliana Rossy, legionisty i peowiaka, który brał udział w akcji wyzwolenia Starachowic 1 XI 1918 r. został odnowiony dzięki datkom starachowiczan.

Kwesta 2018

Poszukujemy Wolontariuszy!

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic oraz Sekcja Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizują 1 listopada kwestę na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków.
Dzięki ofiarności starachowiczan od 5 lat odnawiamy zabytkowe nagrobki. Za datki z ubiegłorocznej kwesty odnowiliśmy nagrobek legionisty i peowiaka Juliana Rossy.
Kwesta na 6 cmentarzach jest sporym przedsięwzięciem organizacyjnym. Dlatego poszukujemy wrażliwych na dziedzictwo miasta Wolontariuszy, którzy zachcą nam pomóc.

Kontakt do nas: 668-040-298.

Kwesta na zabytkowe nagrobki

Ponad 60 wolontariuszy kwestowało w dzień Wszystkich Świętych

W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, przypadającej w przyszłym roku, kwesta była prowadzona na odnowę nagrobka jednego z jej twórców – legionisty, peowiaka i uczestnika wyzwolenia miasta z niewoli zaborców w dniu 1 listopada 1918 r., Juliana Rosy. Nagrobek ten został zarekomendowany do odnowienia przez oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Julian Rosa urodził się w 1896 r. w Starachowicach. We IX 1914 r. wstąpił jako ochotnik do Legionów Polskich walczących u boku armii austro-węgierskiej z armią rosyjską. W bitwie pod Konarami został ranny. Za wybitne męstwo i czyny bojowe dokonane podczas służby w Legionach został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po kryzysie przysięgowym został internowany przez władze austro-węgierskie w obozie w Szczypiornie, z którego po kilku miesiącach uciekł. Wówczas wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (w skrócie POW) – konspiracyjnej organizacji mającej na celu wyzwolenie Polski spod władzy wszystkich trzech zaborców. Po powrocie do Starachowic zorganizował placówkę POW na Wanacji (wówczas osobnej miejscowości), której został komendantem. 1 XI 1918 r. uczestniczył ze swoimi podkomendnymi z Wanacji w wyzwoleniu naszego miasta spod władzy zaborców. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald. Po wojnie był pracownikiem Zakładów Starachowickich. Zmarł w 1957 r.

1 listopada na cmentarzach kwestowało ponad 60 wolontariuszy, a wśród nich powszechnie znane osoby publiczne, jak np. wojewoda, poseł na sejm, prezydent miasta, jego zastępcy, wicestarosta, radni miejscy i powiatowi, animatorzy kultury, społecznicy oraz nauczyciele. 2 listopada kwestowała młodzież z Gimnazjum nr 1. Służbę wolontariacką pełnili (w kolejności alfabetycznej): Aldona Adamczyk, Robert Adamczyk, Tomasz Andrzejewski, Cezary Berak, Paweł Brzozowski, Adam Cieślik, Adam Bogusław Cygan, Wiesław Daszkowski, Beata Duda, Agata Gałka-Bernacka, Elżbieta Garbarz-Orzechowska, Mirosław Gęborek, Łukasz Gębura, Aneta Grudzień, Dorota i Krzysztof Chyczewscy, Edward Imiela, Jolanta Jasztal, Patrycja Karykowska, Paweł Kępa, Marian Kiełek, Jeremi Kiełek, Adam Krupa, Zenon Krzeszowski, Aneta Kordasiewicz, Józef Kowalski, Maria Kupiecka, Krzysztof Lipiec, Andrzej Matynia, Marek Materek, Joanna Matysek, Jerzy Miśkiewicz, Monika Niwicka, Ryszard Nosowicz, Jarosław Olbracht, Marek Oziomek, Marek Pawłowski, Bronisław Paluch, Wiesława Paluch, Krystyna Płaczkiewicz, Andrzej Pruś, Paweł Rdzanek, Mateusz Rojek, Monika Rutkowska, Paweł Sadło, Andrzej Sendecki, Halina Sidor, Ewa Skiba, Robert Sowula, Jolanta Sopińska, Tomasz Sokół, Karol Tokaj, Jarosław Warszawa, Beata Wiśniewska, Andrzej Wiśniewski, Mariusz Zaborski i Marta Zięba. Wolontariusze zebrali 8412 złotych. Datki do puszek złożyło około dwa tysiące starachowiczan.

Organizatorem kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. W organizację kwesty zaangażowali się następujący członkowie (w kolejności alfabetycznej): Franciszek Dobrucki, Maria Kupiecka, Lucjan Macnar, Agnieszka Malinowska, Joanna Matysek, Michał Mazur, Bronisław Paluch, Wiesława Paluch, Paweł Sadło, Monika Słowak-Brzezińska, Karol Tokaj, Beata Wiśniewska i niżej podpisany.

Adam Brzeziński

Kwesta 2017

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic organizuje po raz czwarty zbiórkę publiczną pod nazwą „Kwesta na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków na starachowickich cmentarzach”. Jej celem jest zebranie środków pieniężnych na odnowienie cennych nagrobków na naszych nekropoliach. Kwesta odbędzie się 1 listopada na terenie wszystkich starachowickich cmentarzy.

Za środki zebrane w trakcie zbiórek odnowiliśmy do tej pory cztery nagrobki: burmistrza Stanisława Nowaka, górnika Franciszka Noconia, powstańca styczniowego Józefa Szaybo oraz peowiaka Eugeniusza Wydrzyckiego. Tegoroczna kwesta prowadzona będzie na odnowienie nagrobka legionisty, peowiaka i uczestnika wyzwolenia miasta w 1918 r. Juliana Rosy, na cmentarzu przy ulicy Zgodnej.

Do kwestowania zapraszamy osoby, które są powszechnie znane z aktywnej działalności na rzecz naszego miasta. Kontakt do organizatora: 668-040-298.

Pamięci peowiaka

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zainaugurowało realizację projektu pod nazwą „Starachowicka droga ku niepodległości – odnowienie miejsca pamięci peowiaka Eugeniusza Wydrzyckiego”.

 

Miejscem pamięci jest ciekawy nagrobek znajdujący się przy głównej alei cmentarza parafialnego przy ulicy Zgodnej. Jest w nim pochowany Eugeniusz Wydrzycki, jeden z dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, działającej w konspiracji w latach I wojny światowej na ziemiach polskich pod zaborami. Peowiacy stanowili główny trzon listopadowego zrywu Polaków ku niepodległości. To przede wszystkim oni atakowali urzędy i posterunki władz okupacyjnych oraz rozbrajali ich żołnierzy i funkcjonariuszy. Eugeniusz Wydrzycki był zastępcą peowiaków starachowickich, którzy wraz z kolegami z Wierzbnika, Wanacji i Michałowa w nocy z 31 X na 1 XI 1918 r. wyzwolili nasze miasto. Po odrodzeniu się państwa, wraz ze swoimi kolegami wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego uczestnicząc przez kilka lat w walkach na froncie wschodnim. W roku 1925, na skutek trudów wojennych, zmarł w Starachowicach w wieku 25 lat. Ponieważ zmarł bezpotomnie, gdy zabrakło bliskich, którzy zaopiekowali by się grobem. Dlatego 1 listopada ubiegłego roku wolontariusze, wśród których znalazło się wiele osób publicznych z prezydentem miasta na czele, kwestowało na rzecz odnowienia tego nagrobka. Zebrana kwota nie pokryłaby wszystkich kosztów renowacji, dlatego Towarzystwo Przyjaciół Starachowic wystąpiło do programu grantowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskując dzięki wsparciu wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek dodatkowe środki.

Dzięki tym środkom zostanie odnowiony nagrobek, a obok niego zostanie zainstalowana tablica informująca o dokonaniach starachowickich peowiaków, w tym Eugeniusza Wydrzyckiego. Ponadto zostały zaplanowane działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym, takie jak prelekcje dla młodzieży szkolnej, artykuły prasowe, wystawa w centrum handlowym. Szczególnie ta ostatnia, zaprezentowana w Galerii Kamienna, ma szansę dotrzeć do dużej liczby mieszkańców.

Projekt Towarzystwo realizuje przy współudziale partnerów: starachowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, parafii Świętej Trójcy, Gimnazjum nr 2, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Spółdzielczego Domu Kultury, Galerii Kamienna i 40. Drużyny Starszoharcerskiej ZHP.

W konferencji prasowej otwierającej projekt wzięła udział pani wojewoda Agata Wojtyszek, pan prezydent Marek Materek oraz przedstawiciele partnerów: ksiądz dziekan Andrzej Rdzanek, pani dyrektor Jolanta Sopińska, pani dyrektor Monika Słowak-Brzezińska, pan Zbigniew Bielat, harcmistrzyni Dorota Chyczewska.

KWESTA 2016

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic po raz trzeci organizuje zbiórkę publiczną pod nazwą „Kwesta na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków na starachowickich cmentarzach”.
Jej celem jest zebranie środków pieniężnych na odnawianie nagrobków na naszych nekropoliach. Kwesta odbędzie się w dniu Wszystkich Świętych, w godzinach od 8 do 15, na terenie wszystkich starachowickich cmentarzy. Do kwestowania zapraszamy osoby, które są powszechnie znane z aktywnej działalności na rzecz naszego miasta, stąd nasza prośba o włączenie się do akcji w charakterze Wolontariusza.

Podczas zbiórki w 2014 r., podczas dwóch dni zebrano kwotę 11 726 zł. Środki te zostały wykorzystane na odnowienie dwóch nagrobków: burmistrza Stanisława Nowaka na cmentarzu przy ulicy Zgodnej i górnika Franciszka Noconia na cmentarzu „Bugaj”. Środki w kwocie 9284 zł uzyskane podczas ubiegłorocznej kwesty przeznaczone zostały na renowację nagrobka powstańca styczniowego Józefa Szaybo na cmentarzu przy ul. Iłżeckiej. Więcej informacji na temat naszych kwest można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia: www.tps.starachowice.pl.

Tegoroczna kwesta prowadzona będzie na odnowienie nagrobka Eugeniusza Wydrzyckiego (*1899 1925), urzędnika Zakładów Starachowickich i naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Nagrobek znajduje się w głównej alei cmentarza przy ul. Zgodnej.

REGULAMIN KWESTY

W celu ustalenia miejsca i godziny kwestowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu
602-771-203 do dnia 28 października, w godzinach od 9 do 18.

Kontakt telefoniczny do sztabu kwesty: 668-040-298.

Zapytanie ofertowe - odnowienie nagrobka

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi renowacji nagrobka Józefa Szaybo na cmentarzu parafialnym Świętej Trójcy w Starachowicach.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 VII 2016 r. Kryterium oceny ofert stanowi cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto za usługę.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia. Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację fotograficzną i potwierdzenie pisemne renowacji co najmniej dwóch nagrobków sprzed 1945 roku.

W terminie do dnia 2 IV 2016 r., prosimy:

  • przesłać ofertę na załączonym formularzu na adres siedziby Zamawiającego: Towarzystwo Przyjaciół Starachowic, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice;

  • lub przesłać ofertę na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Prezes Zarządu

Adam Brzeziński

 

Załączniki:

 


Kwesta na odnowienie starych nagrobków

Na starachowickich cmentarzach jest wiele pięknych grobów i pomników, na których czas odcisnął piętno, a nie mających już opiekunów. Nagrobki mieszkańców szczególnie zasłużonych dla Starachowic oraz wyróżniające się architektonicznym wyglądem, poddawane są odnowieniu przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic. W tym roku wyremontowano dwa nagrobki: burmistrza miasta Stanisława Nowaka oraz górnika Franciszka Noconia. 1 listopada Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zorganizowało po raz drugi na starachowickich cmentarzach ogólnomiejską zbiórkę publiczną na odnowienie zabytkowych nagrobków. Wolontariusze kwestowali na terenie cmentarza parafialnego przy ulicy Zgodnej, cmentarza komunalnego przy ulicy Polnej, cmentarza parafialnego przy ulicy Iłżeckiej oraz cmentarza parafialnego i komunalnego na Bugaju. Towarzystwo zaproponowało wspólne kwestowanie osobom, które znane są z zaangażowania w pracę na rzecz naszego miasta: samorządowcom, radnym, społecznikom, animatorom kultury i przedsiębiorcom. Na nasz apel odpowiedziało 60 Wolontariuszy, na czele z prezydentem miasta Markiem Materkiem, starostą starachowickim Dariuszem Dąbrowskim, wiceprezydentem miasta Jerzym Miśkiewiczem, wicestarostą starachowickim Agatą Wojtyszek i członkiem zarządu powiatu Lidią Dziurą. Kwestowali również byli włodarze: prezydent Zenon Krzeszowski i wiceprezydent Edward Imiela. Wśród Wolontariuszy było kilkunastu radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu (wymieniam w kolejności alfabetycznej): radna Aldona Adamczyk, radny Tomasz Andrzejewski, radny Cezary Berak, radny Paweł Kępa, radny Mariusz Konarski, radny Sylwester Kwiecień, radny Bronisław Paluch, radny Krzysztof Różycki, radny Andrzej Sendecki, radny Marcin Sowula, radny Robert Sowula, radny Mariusz Zaborski i radna Marta Zięba. Kwestowało trzech dyrektorów szkół: dyrektor Mirosław Gęborek, dyrektor Dorota Próchnicka i dyrektor Sławomir Rymarczyk. Ze świata biznesu kwestowali: prezes Ryszard Nosowicz, prezes Marcin Pocheć, prezes Cezary Tkaczyk oraz przedsiębiorcy Andrzej Wiśniewski i Zbigniew Kuźdub. Spośród działaczy spółdzielczych kwestowali: wiceprezes Bogdan Skowroński i przewodnicząca rady nadzorczej Justyna Zaczyńska. Ze świata mediów kwestowali redaktor Monika Nosowicz-Kaczorowska i redaktor Marek Oziomek. Z instytucji kultury kwestowali: dyrektor Tomasz Kordeusz i kierownik Beata Wiśniewska. Dużą część Wolontariuszy stanowili społecznicy, prezesi i działacze starachowickich organizacji pozarządowych: Robert Adamczyk, Marcin Bednarczyk, Krzysztof Berent, Adam Brzeziński, Adam Cieślik, Adam Bogusław Cygan, Rafał Dobrowolski, Liliana Jabłko, Jeremi Kiełek, Mirosław Kiełek, Bronisława Kowalska, Józef Kowalski, Witold Kowalski, Ryszard Ludwiński, Joanna Matysek, Anna Misztal, Maciej Myszka, Elżbieta Nowak, Jarosław Olbracht, Wiesława Paluch, Halina Sidor, Tomasz Sokół i Jarosław Warszawa. Kwestowały też uczennice Szkolnego Przyjaciół Starachowic przy Gimnazjum nr 2: Alicja Oczkowska, Urszula Oczkowska i Marzena Rybak wraz z opiekunką koła, Moniką Słowak-Brzezińską. Przy organizacji kwesty pracowali ponadto: Franciszek Dobrucki, Agnieszka Malinowska, Michał Mazur, Karol Tokaj i Jolanta Wiśniewska. Pracami organizacyjnymi kierowała Maria Kupiecka. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu Wolontariuszy kwesty i hojności mieszkańców udało się zebrać kwotę 9.284,19zł. Z tych środków w 2016 roku zostanie odnowiony nagrobek powstańca styczniowego Józefa Szaybo na cmentarzu przy ulicy Iłżeckiej (jego sylwetkę przybliżyłem w ostatnim numerze „Gazety Starachowickiej”). W najbliższym czasie zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna oraz opis nagrobka. Następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w otwartym konkursie ofert. Prace renowacyjne rozpoczęte zostaną zaś wiosną przyszłego roku.

Adam Brzeziński

Fotorelacja z konferencji prasowej po zakończeniu odnowienia nagrobków S. Nowaka i F. Noconia

Fot. Michał Mazur

Kwesta na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków

Towarzystwo Przyjaciół Starachowic organizuje po raz drugi zbiórkę publiczną pod nazwą „Kwesta na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków na starachowickich cmentarzach”.

Jej celem jest zebranie środków pieniężnych na odnowienie nagrobków
na naszych nekropoliach. Kwesta odbędzie się w Dniu Wszystkich Świętych, w godzinach
od 10 do 16, na terenie wszystkich starachowickich cmentarzy.

Uzyskaliśmy poparcie zarządców cmentarzy – księdza proboszcza Andrzeja Rdzanka, księdza proboszcza Marka Janasa i prezydenta Marka Materka.

Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebrano kwotę 11.726 zł. Środki te zostały wykorzystane na odnowienie dwóch nagrobków: burmistrza Stanisława Nowaka na cmentarzu przy ulicy Zgodnej i górnika Franciszka Noconia na cmentarzu parafialnym przy ulicy Radomskiej.

Tegoroczna kwesta prowadzona będzie na odnowienie pochodzącego z 1911 roku nagrobka powstańca styczniowego Józefa Szaybo znajdującego się na najstarszym starachowickim cmentarzu przy ulicy Iłżeckiej.

Kwestować będzie ponad 60 wolontariuszy – osób znanych i aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności.

Przyłącz się i Ty!

Telefon do Sztabu kwesty: 668-040-298

Adam Brzeziński

Regulamin Kwesty

Regulamin i Fotmularz Wolontariusza

foto Karol Tokaj